Spott

Servei d’assistència per a adolescents i joves amb drogodependències o addiccions a les pantalles (videojocs, mòbil, internet i e-xarxes socials) i els seus familiars.

UBICACIÓ

Sant Honorat, 5 (08002 Barcelona)

CONTACTE

tel. 93 402 28 80
spott@diba.cat

A QUI S’ADREÇA

Adolescents, joves fins als 21 anys i familiars amb problemes amb drogues o addicció a les pantalles de la província de Barcelona.

PROGRAMES

 • Atenció especialitzada individual i grupal i assessorament a menors d’edat i joves fins als 21 anys amb problemes de drogues.
 • Atenció especialitzada a persones fins als 21 anys amb una socioaddicció a pantalles per modificar els patrons d’ús problemàtic de les tecnologies digitals i restablir-ne un ús  responsable.
 • Assessorament a famílies sobre com prevenir o afrontar situacions problemàtiques.
 • Suport a ens locals i programes municipals preventius en temes de drogues i pantalles.

VIA D’ACCÉS

Directament o derivat des d’atenció primària sanitària o social.

MÉS INFORMACIÓ

Obert de dilluns a divendres de 8 a 20 h.
Web de l’SPOTT

GESTIONA

Diputació de Barcelona.

CAS Santa Coloma (centre d’atenció i seguiment de drogodependències)

Servei sanitari i social especialitzat en l’atenció, el tractament i el seguiment de persones addictes a drogues, des del qual es pot derivar a tots els recursos de la Xarxa d’atenció a les drogodpendències.

UBICACIÓ

Centre Dr. Emili Mira, Parc de Salut Mar
Recinte Torribera (Edifici central)
Prat de la Riba, 171 (08921 Santa Coloma de Gramenet)

CONTACTE

tel. 93 462 89 16 (ext. 7916)
cassantacoloma@parcdesalutmar.cat

A QUI S’ADREÇA

Persones amb addiccions a drogues residents a Santa Coloma de Gramenet i llurs familiars.

PROGRAMES

 • Desintoxicació ambulatòria i prevenció de recaigudes, en funció de les característiques de la persona i la substància d’abús: alcohol, opiacis (metadona o altres), cocaïna, cànnabis, tranquil·litzants o altres.
 • Atenció a la patologia dual.
 • Derivació, coordinació i seguiment a recursos i programes sanitaris (àrees bàsiques de salut, centres de Salut Mental, unitat de desintoxicació, unitat de patologia dual i altres), residencials i de contenció (comunitats terapèutiques, pisos tutelats i altres), de reducció de danys, socials (serveis socials, i programes de normalització social i reinserció), i judicials i penals (centres penitenciaris, mesures alternatives i altres).
 • Coordinació i derivació a recursos comunitaris normalitzats.
 • Assessorament a familiars.

VIA D’ACCÉS

Directament o derivat des d’atenció primària sanitària o social.

MÉS INFORMACIÓ

Obert de dilluns a dijous de 8 a 14 h i de 15 a 16.30 h, i divendres de 8 a 14 h.

GESTIONA

Centre assistencial Dr. Emili Mira – Institut de Neuropsiquiatria i Addiccions (INAD) del Parc de Salut Mar.

Club social Gramenet

Espai per a persones amb problemes de salut mental, que realitza activitats socioeducatives i de lleure dirigides a la recuperació, la inserció social i la sensibilització de la resta de la comunitat.

UBICACIÓ

Major, 67 (08921 Santa Coloma de Gramenet)

CONTACTE

Dani López (coordinador)
Tel. 93 391 30 78 / 639 963 449
csgramenet@fundacio.salutmental.org

A QUI S’ADREÇA

Persones adultes amb problemes de salut mental que necessiten d’un procés d’inserció social i lleure constructiu.

PROGRAMES

 • Potenciació d’autonomia, qualitat de vida i socialització a través d’activitats internes i autogestionades, i externes.
 • Activitats de sensibilització i col·laboració amb altres entitats.
 • Derivació a centres de salut mental ambulatoris i hospitalaris.

VIA D’ACCÉS

Derivació de professionals i per iniciativa pròpia.

GESTIONA

Fundació privada Salut Mental Catalunya.

Llar residència Núria de salut mental

Servei d’acolliment temporal o permanent per a persones menors de 65 anys amb problemes greus de salut mental que han de viure amb una supervisió professional.

UBICACIÓ

Centre Dr. Emili Mira, Parc de Salut Mar
Recinte Torribera (Edifici Núria)
Prat de la Riba, 171 (08921 Santa Coloma de Gramenet)

CONTACTE

Tel. 93 462 89 00
centreemilimira-INAD@parcdesalutmar.cat

A QUI S’ADREÇA

Persones amb problemàtica social derivada d’una malaltia mental o afectada per un trastorn mental sever menors de 65 anys i residents a Catalunya, que puguin realitzar les activitats quotidianes amb supervisió externa i que requereixin un acolliment amb caràcter temporal o permanent.

PROGRAMES

 • Allotjament.
 • Serveis bàsics d’acolliment, convivència i relacions interpersonals i socials, i manutenció.
 • Suport personal.
 • Atenció a la salut i seguretat i neteja de la llar.
 • Foment dels hàbits d’autonomia personal i lleure.
 • Assessorament i supervisió.
 • Activitats de la vida diària, de mobilitat funcional, esportives i tallers (relaxació, automedicació, jardineria i altres).

VIA D’ACCÉS

Mitjançant una sol·licitud de la persona que necessita la llar residència al Departament de Benestar i Família.

GESTIONA

Centre assistencial Dr. Emili Mira – Institut de Neuropsiquiatria i Addiccions (INAD) del Parc de Salut Mar.

Urgències sanitàries generals

Servei d’urgències hospitalàries al municipi que pot tractar problemes orgànics relacionats amb usos de drogues com ara sobredosis a l’alcohol -coma etílic- o altres drogues.

UBICACIÓ

Fundació hospital de l’Esperit Sant
Av. Mossèn Pons i Rabadà, s/n (08923 Santa Coloma de Gramenet)

CONTACTE

Tel. 93 386 30 00
hesperitsant@hes.scs.es

A QUI S’ADREÇA

Qualsevol persona que necessiti el servei d’urgències.

PROGRAMES

 • Atenció en casos de coma etílic i altres sobredosis de drogues.
 • Urgències de medecina interna i cirurgia.

VIA D’ACCÉS

Directament o des d’un servei d’ambulància.

GESTIONA

Fundació Hospital de l’Esperit Sant.

Unitat de desintoxicació de drogodependències

Programa hospitalari de desintoxicació per a persones amb una dependència física a una droga, que no poden fer-la al seu entorn per raons de caire social o sanitari.

UBICACIÓ

Hospital Germans Trias i Pujol –Can Ruti
Carretera de Canyet s/n (08916 Badalona)

CONTACTE

Robert Muga (responsable)
Tel. 93 465 12 00 ext. 3582 / 93 497 88 00

A QUI S’ADREÇA

Persones amb addicció a drogues que creen dependència física (alcohol, heroïna, metadona i altres) que requereixen d’un ingrés per motius orgànics o socials per fer la desintoxicació.

PROGRAMES

 • Pautes personalitzades de desintoxicació.
 • Seguiment orgànic de les persones en tractament.

VIA D’ACCÉS

Derivació des d’un centre d’atenció i seguiment a les drogodependències (CAS).

GESTIONA

Institut Català de la Salut.