Assessorament i suport sobre mesures judicials relacionades amb la tutela i la capacitat legal de persones amb problemes de salut mental, per a qui té un trastorn mental, familiars i professionals.


UBICACIÓ

Mallorca, 333, 1r 2a
08037 Barcelona
Verdaguer (L4, L5), autobusos H10, B24,33 i 34

CONTACTE

Tel. 93 244 09 90
info@fmmc.cat

A QUI S’ADREÇA

  • Persones majors de 18 anys de la província de Barcelona amb problemes de salut mental,  que necessiten o tenen una mesura de suport establerta judicialment.
  • Familiars de persones amb un trastorn mental.
  • Professionals sociosanitaris amb necessitat d’Informació sobre el procés de modificació de la capacitat en persones amb trastorns mentals, la tutela i la seva gestió per part de les entitats tutelars.

PROGRAMES

  • Assessoraments a famílies, professionals, entitats i administració sobre el procés de modificació de la capacitat de persones amb trastorns mentals i sobre la gestió que se’n fa des de les entitats tutelars..
  • Estudi de casos susceptibles de necessitar una mesura de suport , valoració i propostes d’actuació.
  • Seguiment de contractes o acords privats amb terminis pactats de seguiments, en els que no s’ha fet un procediment de modificació de la capacitat.
  • Programa de pretutela per fer un seguiment de persones amb trastorns mentals en procés de modificació de la capacitat o dels que algun familiar ja és el tutor o la tutora i es traspassarà  a la fundació en el moment que ho necessitin.

VIA D’ACCÉS

Directament per iniciativa de la persona amb un trastorn mental o de la família (cal demanar hora).

Per derivació de:

  • Servei d’atenció sociosanitaris: CSMA, altres serveis de la xarxa d’atenció en salut mental, CAS i serveis socials.
  • Comissió de Tuteles (comissió que assessora i supervisa les organitzacions que tenen la tutela de persones amb una incapacitat).
  • Jutjats.

MÉS INFORMACIÓ

http://www.fmmc.cat

GESTIONA

Fundació Malalts Mentals de Catalunya