Servei sanitari i social especialitzat en l’atenció, el tractament i el seguiment de persones addictes a drogues, des del qual es pot derivar a tots els recursos de la Xarxa d’atenció a les drogodpendències.


UBICACIÓ

Centre Dr. Emili Mira, Parc de Salut Mar
Recinte Torribera (Edifici central)
Prat de la Riba, 171 (08921 Santa Coloma de Gramenet)

CONTACTE

tel. 93 462 89 16 (ext. 7916)
cassantacoloma@parcdesalutmar.cat

A QUI S’ADREÇA

Persones amb addiccions a drogues residents a Santa Coloma de Gramenet i llurs familiars.

PROGRAMES

  • Desintoxicació ambulatòria i prevenció de recaigudes, en funció de les característiques de la persona i la substància d’abús: alcohol, opiacis (metadona o altres), cocaïna, cànnabis, tranquil·litzants o altres.
  • Atenció a la patologia dual.
  • Derivació, coordinació i seguiment a recursos i programes sanitaris (àrees bàsiques de salut, centres de Salut Mental, unitat de desintoxicació, unitat de patologia dual i altres), residencials i de contenció (comunitats terapèutiques, pisos tutelats i altres), de reducció de danys, socials (serveis socials, i programes de normalització social i reinserció), i judicials i penals (centres penitenciaris, mesures alternatives i altres).
  • Coordinació i derivació a recursos comunitaris normalitzats.
  • Assessorament a familiars.

VIA D’ACCÉS

Directament o derivat des d’atenció primària sanitària o social.

MÉS INFORMACIÓ

Obert de dilluns a dijous de 8 a 14 h i de 15 a 16.30 h, i divendres de 8 a 14 h.

GESTIONA

Centre assistencial Dr. Emili Mira – Institut de Neuropsiquiatria i Addiccions (INAD) del Parc de Salut Mar.