Servei d’assistència per a adolescents i joves amb drogodependències o addiccions a les pantalles (videojocs, mòbil, internet i e-xarxes socials) i els seus familiars.


UBICACIÓ

Sant Honorat, 5 (08002 Barcelona)

CONTACTE

tel. 93 402 28 80
spott@diba.cat


A QUI S’ADREÇA

Adolescents, joves fins als 21 anys i familiars amb problemes amb drogues o addicció a les pantalles de la província de Barcelona.


PROGRAMES

  • Atenció especialitzada individual i grupal i assessorament a menors d’edat i joves fins als 21 anys amb problemes de drogues.
  • Atenció especialitzada a persones fins als 21 anys amb una socioaddicció a pantalles per modificar els patrons d’ús problemàtic de les tecnologies digitals i restablir-ne un ús  responsable.
  • Assessorament a famílies sobre com prevenir o afrontar situacions problemàtiques.
  • Suport a ens locals i programes municipals preventius en temes de drogues i pantalles.

VIA D’ACCÉS

Directament o derivat des d’atenció primària sanitària o social.


MÉS INFORMACIÓ

Obert de dilluns a divendres de 8 a 20 h.
Web de l’SPOTT


GESTIONA

Diputació de Barcelona.