Servei de tutela a persones amb trastorns mentals

Assessorament i suport sobre mesures judicials relacionades amb la tutela i la capacitat legal de persones amb problemes de salut mental, per a qui té un trastorn mental, familiars i professionals.

UBICACIÓ

Mallorca, 333, 1r 2a
08037 Barcelona
Verdaguer (L4, L5), autobusos H10, B24,33 i 34

CONTACTE

Tel. 93 244 09 90
info@fmmc.cat

A QUI S’ADREÇA

 • Persones majors de 18 anys de la província de Barcelona amb problemes de salut mental,  que necessiten o tenen una mesura de suport establerta judicialment.
 • Familiars de persones amb un trastorn mental.
 • Professionals sociosanitaris amb necessitat d’Informació sobre el procés de modificació de la capacitat en persones amb trastorns mentals, la tutela i la seva gestió per part de les entitats tutelars.

PROGRAMES

 • Assessoraments a famílies, professionals, entitats i administració sobre el procés de modificació de la capacitat de persones amb trastorns mentals i sobre la gestió que se’n fa des de les entitats tutelars..
 • Estudi de casos susceptibles de necessitar una mesura de suport , valoració i propostes d’actuació.
 • Seguiment de contractes o acords privats amb terminis pactats de seguiments, en els que no s’ha fet un procediment de modificació de la capacitat.
 • Programa de pretutela per fer un seguiment de persones amb trastorns mentals en procés de modificació de la capacitat o dels que algun familiar ja és el tutor o la tutora i es traspassarà  a la fundació en el moment que ho necessitin.

VIA D’ACCÉS

Directament per iniciativa de la persona amb un trastorn mental o de la família (cal demanar hora).

Per derivació de:

 • Servei d’atenció sociosanitaris: CSMA, altres serveis de la xarxa d’atenció en salut mental, CAS i serveis socials.
 • Comissió de Tuteles (comissió que assessora i supervisa les organitzacions que tenen la tutela de persones amb una incapacitat).
 • Jutjats.

MÉS INFORMACIÓ

http://www.fmmc.cat

GESTIONA

Fundació Malalts Mentals de Catalunya

Oficines de farmàcia

Oficines distribuïdes per tot el municipi amb informació i suport en temes de trastorns mentals i addiccions, dispensació de medicació i acompanyament en el tractament, intercanvi de xeringues i tractament amb opiacis.


UBICACIÓ

38 oficines distribuïdes per tots els barris de la ciutat.
Mapa de les farmàcies de Santa Coloma: https://www.farmaguia.net


CONTACTE

Montse Porta (delegada comunitària de farmàcies)
Tel. 93 385 76 77
porta.serra@cofb.net


A QUI S’ADREÇA

Qualsevol persona amb un trastorn mental o una addició, o en contacte amb ella.


PROGRAMES

Trastorns mentals

 • Dispensació de psicofàrmacs sota prescripció facultativa.
 • Informació sobre la xarxa d’atenció als trastorns mentals.
 • Sistema personalitzat de dosificació -SPD; organització i preparació setmanal de tota la medicació en blisters.
 • Consell i orientació en salut.

Drogodependències

 • Orientació per l’abandonament del tabaquisme, alcoholisme o altres drogodependències.
 • Informació sobre la prevenció i actuació de malalties relacionades amb vies de consum (hepatitis, VIH i altres) i prova de detecció precoç del VIH.
 • Programa d’intercanvi de xeringues per a persones que prenen drogues per via parenteral.
 • Programa de tractament amb agonistes opiacis (metadona, buprenorfina i altres).
 • Consell i orientació en salut.

VIA D’ACCÉS

Universal per a serveis de consell i orientació sanitària, informació sobre tractaments i instruments profilàctics.
Prescripció facultativa per a tractaments amb psicofàrmacs amb recepta.
Derivació des d’un centre d’atenció i seguiment de drogodependències (CAS) per a programes amb agonistes opiacis.


MÉS INFORMACIÓ

http://www.cofb.org

GESTIONA


Gestió i coordinació de programes: Col·legi de Farmacèutics de Barcelona
Tel. 93 244 07 10 extensió 522

Urgències sanitàries generals

Servei d’urgències hospitalàries al municipi que pot tractar problemes orgànics relacionats amb usos de drogues com ara sobredosis a l’alcohol -coma etílic- o altres drogues.

UBICACIÓ

Fundació hospital de l’Esperit Sant
Av. Mossèn Pons i Rabadà, s/n (08923 Santa Coloma de Gramenet)

CONTACTE

Tel. 93 386 30 00
hesperitsant@hes.scs.es

A QUI S’ADREÇA

Qualsevol persona que necessiti el servei d’urgències.

PROGRAMES

 • Atenció en casos de coma etílic i altres sobredosis de drogues.
 • Urgències de medecina interna i cirurgia.

VIA D’ACCÉS

Directament o des d’un servei d’ambulància.

GESTIONA

Fundació Hospital de l’Esperit Sant.

Unitat de llarga estada psicogeriàtrica

Servei d’estada hospitalària llarga per a persones amb deteriorament cognitiu, alzheimer o altres demències amb un nivell de dependència i complexitat alta, i curta quan ho necessita la persona cuidadora (malaltia, descans, etc.).

UBICACIÓ

Centre Dr. Emili Mira, Parc de Salut Mar
Recinte Torribera (Edifici Llevant)
Prat de la Riba, 171 (08921 Santa Coloma de Gramenet)

CONTACTE

Tel. 93 462 89 00
centreemilimira-INAD@parcdesalutmar.cat

A QUI S’ADREÇA

Pacients amb deteriorament cognitiu, malaltia d’Alzheimer o altres demències.

PROGRAMES

 • Hospitalització de persones amb deteriorament cognitiu, Alzheimer i altres demències que necessiten un ingrés de llarga durada.
 • Abordatge i tractament de processos i nivells de dependència amb un grau de complexitat clínica o assistencial elevada, que no poden ser atesos al seu domicili o recurs residencial,
 • Ingressos temporals curts per necessitats familiars o de l’entorn (descans o malaltia de qui té cura de la persona).

VIA D’ACCÉS

Mitjançant l’equip responsable de l’atenció de la persona (del centre d’atenció primària o de l’hospital).

GESTIONA

Centre assistencial Dr. Emili Mira – Institut de Neuropsiquiatria i Addiccions (INAD) del Parc de Salut Mar.

Unitat de convalescència / Mitja estada psicogeriàtrica

Servei d’hospitalització de curta o mitja estada per a persones amb deteriorament cognitiu, alzheimer o altres demències per al seu diagnòstic i tractament.

UBICACIÓ

Centre Dr. Emili Mira, Parc de Salut Mar
Recinte Torribera (Edifici Llevant)
Prat de la Riba, 171 (08921 Santa Coloma de Gramenet)

CONTACTE

Tel. 93 462 89 00
centreemilimira-INAD@parcdesalutmar.cat

A QUI S’ADREÇA

Pacients amb deteriorament cognitiu, malaltia d’Alzheimer o altres demències.

PROGRAMES

 • Hospitalització de persones amb deteriorament cognitiu, Alzheimer i altres demències que necessiten un ingrés de curta durada.
 • Avaluació, diagnòstic i ajustament del tractament.
 • Abordatge i tractament de trastorns del comportament.
 • Convalescència i rehabilitació amb diferents processos mèdics o quirúrgics.
 • Atenció en casos de crisi familiar greu i urgent.

VIA D’ACCÉS

Derivació des d’un equip d’atenció (unitats funcionals interdisciplinàries sociosanitàries hospitalàries – UFISS–, unitats de treball social dels hospitals d’aguts, EAP o PADES).

MÉS INFORMACIÓ

Forma part del procés d’atenció a trastorns cognitius i psicogeriatria.

GESTIONA

Centre assistencial Dr. Emili Mira – Institut de Neuropsiquiatria i Addiccions (INAD) del Parc de Salut Mar.