Oficines distribuïdes per tot el municipi amb informació i suport en temes de trastorns mentals i addiccions, dispensació de medicació i acompanyament en el tractament, intercanvi de xeringues i tractament amb opiacis.


UBICACIÓ

38 oficines distribuïdes per tots els barris de la ciutat.
Mapa de les farmàcies de Santa Coloma: https://www.farmaguia.net


CONTACTE

Montse Porta (delegada comunitària de farmàcies)
Tel. 93 385 76 77
porta.serra@cofb.net


A QUI S’ADREÇA

Qualsevol persona amb un trastorn mental o una addició, o en contacte amb ella.


PROGRAMES

Trastorns mentals

  • Dispensació de psicofàrmacs sota prescripció facultativa.
  • Informació sobre la xarxa d’atenció als trastorns mentals.
  • Sistema personalitzat de dosificació -SPD; organització i preparació setmanal de tota la medicació en blisters.
  • Consell i orientació en salut.

Drogodependències

  • Orientació per l’abandonament del tabaquisme, alcoholisme o altres drogodependències.
  • Informació sobre la prevenció i actuació de malalties relacionades amb vies de consum (hepatitis, VIH i altres) i prova de detecció precoç del VIH.
  • Programa d’intercanvi de xeringues per a persones que prenen drogues per via parenteral.
  • Programa de tractament amb agonistes opiacis (metadona, buprenorfina i altres).
  • Consell i orientació en salut.

VIA D’ACCÉS

Universal per a serveis de consell i orientació sanitària, informació sobre tractaments i instruments profilàctics.
Prescripció facultativa per a tractaments amb psicofàrmacs amb recepta.
Derivació des d’un centre d’atenció i seguiment de drogodependències (CAS) per a programes amb agonistes opiacis.


MÉS INFORMACIÓ

http://www.cofb.org

GESTIONA


Gestió i coordinació de programes: Col·legi de Farmacèutics de Barcelona
Tel. 93 244 07 10 extensió 522