Narcòtics Anònims

Grup de persones amb problemes d’addicció a les drogues llevat de l’alcohol, amb trobades setmanals de suport mutu per a la seva deshabituació.

UBICACIÓ

Divendres de 19.30 a 21 h a la Parròquia de Sant Joaquim
Cultura, 28 (08922 Santa Coloma de Gramenet)

CONTACTE

Directament presentant-se el dia de la reunió.
Tel. 902 11 41 47

A QUI S’ADREÇA

Persones usuàries de drogues que no són alcohol que volen abandonar el seu consum.

PROGRAMES

 • Acollida de persones afectades.
 • Programa de les 12 passes per abandonar l’hàbit.
 • Suport mutu dins i fora de les reunions.
 • Difusió de publicacions sobre drogodependències.

VIA D’ACCÉS

Directe.

MÉS INFORMACIÓ

https://www.narcoticosanonimos.es

Ass. TDA-H Santa Coloma de Gramenet

Associació per al suport de persones amb trastorn per dèficit d’atenció amb o sense hiperactivitat i les seves famílies, amb activitats de formació, assessorament i reivindicació de la millora en l’atenció.

UBICACIÓ

Centre cívic Llatí
Nàpols, 41 (08921 Santa Coloma de Gramenet)

CONTACTE

Paloma Àlvarez / Jordi Colomer
tel. 630 574 934 (dl-dv de 17 a 20 h)
tdahscgramenet@gmail.com

A QUI S’ADREÇA

Persones afectades per TDA i TDAH de totes les edats i als seus familiars.

PROGRAMES

 • Atenció, informació i assessorament a les famílies.
 • Grups de recolzament de m/pares, familiars i persones afectades.
 • Xerrades i conferències de sensibilització i formació.
 • Tallers ocasionals.
 • Escola de mares i pares.

VIA D’ACCÉS

Directament.

MÉS INFORMACIÓ

http://facebook.com/tdahsantacolomadegramenet
Horari de despatx: divendres de 17 a 19h
<M> L-1 Fondo i autobús B15

Al-anon

Espai d’autoajuda per a familiars de persones alcohòliques basat en el mètode de les 12 passes d’Alcohòlics anònims.

UBICACIÓ

Parròquia Sant Josep Oriol
Avinguda Francesc Macià, 38 (Santa Coloma de Gramenet)

CONTACTE

Reunions els dimecres no festius a les 19 h.

A QUI S’ADREÇA

Persones properes o familiars de persones alcohòliques.

PROGRAMES

 • Grups de familiars.
 • Suport personalitzat.

VIA D’ACCÉS

Directament el dia de la reunió.

MÉS INFORMACIÓ

Intervenció realitzada entre iguals en base al mètode de les 12 passes d’Alcohòlics Anònims.

Ass. d’Alcohòlics rehabilitats Santa Rosa

Associació per al suport de persones amb problemes d’addicció a l’alcohol del barri de Santa Rosa.

UBICACIÓ

Centre cívic Raval
Monturiol, 20, 2n (08923 Santa Coloma de Gramenet)

CONTACTE

José Manuel Arias i Juan Antonio Guerrero
Tel. 93 603 83 13
aarstarosa@hotmail.com

A QUI S’ADREÇA

Persones amb problemes relacionats amb l’alcohol que volen abandonar el seu consum.

PROGRAMES

 • Informació i orientació a les persones alcohòliques i als seus familiars.
 • Sessions de sensibilització sobre els impactes de l’alcohol.
 • Grups terapèutics per a persones alcohòliques.
 • Activitats socials i relacionals saludables.

VIA D’ACCÉS

S’hi pot accedir directament.

Ass. d’Alcohòlics rehabilitats de Santa Coloma

Associació per al suport de persones amb problemes d’addicció a l’alcohol del centre de Santa Coloma de Gramenet amb suport professional.

UBICACIÓ

Francesc Vinyes, 17 (08921 Santa Coloma de Gramenet)

CONTACTE

Ernesto González (responsable)
Ma Jesús Pérez (treballadora social)
Tel. 93 386 46 46
adarscg@telefonica.net

A QUI S’ADREÇA

Persones alcohòliques o amb altres conductes addictives i llurs familiars.

PROGRAMES

 • Informació, orientació i tractament a les persones alcohòliques i als seus familiars.
 • Seguiment individualitzat de persones alcohòliques i familiars.
 • Grups de teràpia per a persones alcohòliques i familiars.
 • Grups de reforç per a dones alcohòliques.

VIA D’ACCÉS

S’hi pot accedir directament demanant dia i hora per telèfon.

Alcohòlics Anònims

Comunitat de persones amb problemes d’alcoholisme que es reuneixen per compartir la seva experiència i seguir el mètode de les 12 passes de cara a la seva recuperació.

UBICACIÓ

Dilluns de 19 a 21 h a la Parròquia de Sant Joaquim
Cultura, 28 (08922 Santa Coloma de Gramenet)

CONTACTE

Directament presentant-se el dia de la reunió.
Tel. 93 317 77 77

A QUI S’ADREÇA

Persones alcohòliques que volen abandonar el seu consum.

PROGRAMES

 • Acollida de persones afectades.
 • Programa de les 12 passes per abandonar l’hàbit.
 • Suport mutu dins i fora de les reunions.
 • Difusió de publicacions sobre l’alcoholisme.

VIA D’ACCÉS

Directe.

MÉS INFORMACIÓ

http://alcoholicos-anonimos.org