KMK (Kè m’explikes?) Acompanyament a joves en salut mental i addiccions

Recurs d’acompanyament a joves i el seu entorn en salut mental i conductes addictives (patologia dual), amb activitats educatives, d’oci, ocupacionals, formatives i comunitàries, en horari de matí i tarda.

UBICACIÓ

Biosca, 25 (barri Bon Pastor) 08030 Barcelona

CONTACTE

Imanol, Indira i Jose
Tel. 93 009 59 72 / 670 791 473
equip@kmk.cat

A QUI S’ADREÇA

Adolescents i joves de 15 a 26 anys que necessitin acompanyament en salut mental, conductes addictives o ambdues (patologia dual), i a les seves famílies.

PROGRAMES

 • Promoció de l’autonomia i dels bons hàbits quotidians de salut i socials.
 • Activitats ocupacionals, de gestió constructiva del lleure, i formatives a la comunitat.
 • Atenció socioeducativa i acompanyament psicològic.
 • Atenció a les famílies.

VIA D’ACCÉS

Per iniciativa pròpia demanant prèviament hora.
Per derivació de serveis de salut, de la xarxa d’atenció a la salut mental, serveis socials, centres educatius i equipaments comunitaris.

MÉS INFORMACIÓ

Visita el seu espai web: http://arep.cat/cat/serveis.cfm/id/5658/rehabilitacio-comunitaria.htmhttps://www.fsyc.org/nuevaweb/portfolio/kmk-ke-mexplikes/

GESTIONA

Associació Arep i Fundació Salut i Comunitat

Xarxa Joves

Recurs socioeducatiu i comunitari d’acompanyament i orientació de joves amb problemes de salut mental amb dificultats per a la socialització i els seus familiars.


UBICACIÓ

Major, 67 (08921 Santa Coloma de Gramenet)

CONTACTE

Sílvia Díaz
Tel. 657 990 066
silvia.diaz@salutmental.org

A QUI S’ADREÇA

Joves de 16 a 25 anys amb problemàtiques de salut mental -estiguin diagnosticades o no- que presenten problemes de socialització, o de vinculació a l’àmbit sanitari, social, formatiu o de lleure.

PROGRAMES

 • Acompanyament en l’itinerari individual de la o el jove, a través de suport emocional i l’orientació en itineraris personals, formatius, de lleure o altres.
 • Activitats grupals per treballar la socialització entre iguals, tendint a l’autogestió i a l’ús d’espais comunitaris.
 • Suport i informació a les famílies que ho demanen, de manera individual o en grup de famílies.
 • Coordinació i col·laboració amb entitats juvenils del territori per treballar en xarxa i afavorir la vinculació amb la comunitat.

VIA D’ACCÉS

Derivació de professionals i agents socials (serveis sanitaris, formatius o de lleure), i iniciativa pròpia.

GESTIONA

Fundació privada Salut Mental Catalunya.

Oficines de farmàcia

Oficines distribuïdes per tot el municipi amb informació i suport en temes de trastorns mentals i addiccions, dispensació de medicació i acompanyament en el tractament, intercanvi de xeringues i tractament amb opiacis.


UBICACIÓ

38 oficines distribuïdes per tots els barris de la ciutat.
Mapa de les farmàcies de Santa Coloma: https://www.farmaguia.net


CONTACTE

Montse Porta (delegada comunitària de farmàcies)
Tel. 93 385 76 77
porta.serra@cofb.net


A QUI S’ADREÇA

Qualsevol persona amb un trastorn mental o una addició, o en contacte amb ella.


PROGRAMES

Trastorns mentals

 • Dispensació de psicofàrmacs sota prescripció facultativa.
 • Informació sobre la xarxa d’atenció als trastorns mentals.
 • Sistema personalitzat de dosificació -SPD; organització i preparació setmanal de tota la medicació en blisters.
 • Consell i orientació en salut.

Drogodependències

 • Orientació per l’abandonament del tabaquisme, alcoholisme o altres drogodependències.
 • Informació sobre la prevenció i actuació de malalties relacionades amb vies de consum (hepatitis, VIH i altres) i prova de detecció precoç del VIH.
 • Programa d’intercanvi de xeringues per a persones que prenen drogues per via parenteral.
 • Programa de tractament amb agonistes opiacis (metadona, buprenorfina i altres).
 • Consell i orientació en salut.

VIA D’ACCÉS

Universal per a serveis de consell i orientació sanitària, informació sobre tractaments i instruments profilàctics.
Prescripció facultativa per a tractaments amb psicofàrmacs amb recepta.
Derivació des d’un centre d’atenció i seguiment de drogodependències (CAS) per a programes amb agonistes opiacis.


MÉS INFORMACIÓ

http://www.cofb.org

GESTIONA


Gestió i coordinació de programes: Col·legi de Farmacèutics de Barcelona
Tel. 93 244 07 10 extensió 522

Spott

Servei d’assistència per a adolescents i joves amb drogodependències o addiccions a les pantalles (videojocs, mòbil, internet i e-xarxes socials) i els seus familiars.

UBICACIÓ

Sant Honorat, 5 (08002 Barcelona)

CONTACTE

tel. 93 402 28 80
spott@diba.cat

A QUI S’ADREÇA

Adolescents, joves fins als 21 anys i familiars amb problemes amb drogues o addicció a les pantalles de la província de Barcelona.

PROGRAMES

 • Atenció especialitzada individual i grupal i assessorament a menors d’edat i joves fins als 21 anys amb problemes de drogues.
 • Atenció especialitzada a persones fins als 21 anys amb una socioaddicció a pantalles per modificar els patrons d’ús problemàtic de les tecnologies digitals i restablir-ne un ús  responsable.
 • Assessorament a famílies sobre com prevenir o afrontar situacions problemàtiques.
 • Suport a ens locals i programes municipals preventius en temes de drogues i pantalles.

VIA D’ACCÉS

Directament o derivat des d’atenció primària sanitària o social.

MÉS INFORMACIÓ

Obert de dilluns a divendres de 8 a 20 h.
Web de l’SPOTT

GESTIONA

Diputació de Barcelona.

CAS Santa Coloma (centre d’atenció i seguiment de drogodependències)

Servei sanitari i social especialitzat en l’atenció, el tractament i el seguiment de persones addictes a drogues, des del qual es pot derivar a tots els recursos de la Xarxa d’atenció a les drogodpendències.

UBICACIÓ

Centre Dr. Emili Mira, Parc de Salut Mar
Recinte Torribera (Edifici central)
Prat de la Riba, 171 (08921 Santa Coloma de Gramenet)

CONTACTE

tel. 93 462 89 16 (ext. 7916)
cassantacoloma@parcdesalutmar.cat

A QUI S’ADREÇA

Persones amb addiccions a drogues residents a Santa Coloma de Gramenet i llurs familiars.

PROGRAMES

 • Desintoxicació ambulatòria i prevenció de recaigudes, en funció de les característiques de la persona i la substància d’abús: alcohol, opiacis (metadona o altres), cocaïna, cànnabis, tranquil·litzants o altres.
 • Atenció a la patologia dual.
 • Derivació, coordinació i seguiment a recursos i programes sanitaris (àrees bàsiques de salut, centres de Salut Mental, unitat de desintoxicació, unitat de patologia dual i altres), residencials i de contenció (comunitats terapèutiques, pisos tutelats i altres), de reducció de danys, socials (serveis socials, i programes de normalització social i reinserció), i judicials i penals (centres penitenciaris, mesures alternatives i altres).
 • Coordinació i derivació a recursos comunitaris normalitzats.
 • Assessorament a familiars.

VIA D’ACCÉS

Directament o derivat des d’atenció primària sanitària o social.

MÉS INFORMACIÓ

Obert de dilluns a dijous de 8 a 14 h i de 15 a 16.30 h, i divendres de 8 a 14 h.

GESTIONA

Centre assistencial Dr. Emili Mira – Institut de Neuropsiquiatria i Addiccions (INAD) del Parc de Salut Mar.

Al-anon

Espai d’autoajuda per a familiars de persones alcohòliques basat en el mètode de les 12 passes d’Alcohòlics anònims.

UBICACIÓ

Parròquia Sant Josep Oriol
Avinguda Francesc Macià, 38 (Santa Coloma de Gramenet)

CONTACTE

Reunions els dimecres no festius a les 19 h.

A QUI S’ADREÇA

Persones properes o familiars de persones alcohòliques.

PROGRAMES

 • Grups de familiars.
 • Suport personalitzat.

VIA D’ACCÉS

Directament el dia de la reunió.

MÉS INFORMACIÓ

Intervenció realitzada entre iguals en base al mètode de les 12 passes d’Alcohòlics Anònims.