Emociona’t Suport emocional per a joves

Servei preventiu per al benestar emocional d’adolescents i joves entre 12 i 26 anys, amb un servei confidencial i activitats grupals d’educació emocional.


UBICACIÓ

Mas Fonollar -centre de recursos per a joves
Sant Jeroni, 1-3 (08921 Santa Coloma de Gramenet)


CONTACTE

tel. 637 737 434
emocionat@gramenet.cat


A QUI S’ADREÇA

Adolescents i joves entre els 12 i els 26 anys que desitgen participar-hi voluntàriament.


PROGRAMES

 • Atenció confidencial per a un acompanyament psicològic i emocional.
 • Activitats d’educació emocional a centres educatius d’educació formal o no formal.
 • Tallers i propostes de grup per afavorir la relació, l’expressió i el treball emocional.

VIA D’ACCÉS

Enviant un correu electrònic a emocionat@gramenet.cat o un missatge al telèfon 637 737 434 (sms, Telegram® o WhatsApp®) o presencialment al Mas Fonollar.


MÉS INFORMACIÓ

Pàgina web Emociona’t.


GESTIONA

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet (Joventut i Salut pública).

KMK (Kè m’explikes?) Acompanyament a joves en salut mental i addiccions

Recurs d’acompanyament a joves i el seu entorn en salut mental i conductes addictives (patologia dual), amb activitats educatives, d’oci, ocupacionals, formatives i comunitàries, en horari de matí i tarda.

UBICACIÓ

Biosca, 25 (barri Bon Pastor) 08030 Barcelona

CONTACTE

Imanol, Indira i Jose
Tel. 93 009 59 72 / 670 791 473
equip@kmk.cat

A QUI S’ADREÇA

Adolescents i joves de 15 a 26 anys que necessitin acompanyament en salut mental, conductes addictives o ambdues (patologia dual), i a les seves famílies.

PROGRAMES

 • Promoció de l’autonomia i dels bons hàbits quotidians de salut i socials.
 • Activitats ocupacionals, de gestió constructiva del lleure, i formatives a la comunitat.
 • Atenció socioeducativa i acompanyament psicològic.
 • Atenció a les famílies.

VIA D’ACCÉS

Per iniciativa pròpia demanant prèviament hora.
Per derivació de serveis de salut, de la xarxa d’atenció a la salut mental, serveis socials, centres educatius i equipaments comunitaris.

MÉS INFORMACIÓ

Visita el seu espai web: http://arep.cat/cat/serveis.cfm/id/5658/rehabilitacio-comunitaria.htmhttps://www.fsyc.org/nuevaweb/portfolio/kmk-ke-mexplikes/

GESTIONA

Associació Arep i Fundació Salut i Comunitat

Servei de tutela a persones amb trastorns mentals

Assessorament i suport sobre mesures judicials relacionades amb la tutela i la capacitat legal de persones amb problemes de salut mental, per a qui té un trastorn mental, familiars i professionals.

UBICACIÓ

Mallorca, 333, 1r 2a
08037 Barcelona
Verdaguer (L4, L5), autobusos H10, B24,33 i 34

CONTACTE

Tel. 93 244 09 90
info@fmmc.cat

A QUI S’ADREÇA

 • Persones majors de 18 anys de la província de Barcelona amb problemes de salut mental,  que necessiten o tenen una mesura de suport establerta judicialment.
 • Familiars de persones amb un trastorn mental.
 • Professionals sociosanitaris amb necessitat d’Informació sobre el procés de modificació de la capacitat en persones amb trastorns mentals, la tutela i la seva gestió per part de les entitats tutelars.

PROGRAMES

 • Assessoraments a famílies, professionals, entitats i administració sobre el procés de modificació de la capacitat de persones amb trastorns mentals i sobre la gestió que se’n fa des de les entitats tutelars..
 • Estudi de casos susceptibles de necessitar una mesura de suport , valoració i propostes d’actuació.
 • Seguiment de contractes o acords privats amb terminis pactats de seguiments, en els que no s’ha fet un procediment de modificació de la capacitat.
 • Programa de pretutela per fer un seguiment de persones amb trastorns mentals en procés de modificació de la capacitat o dels que algun familiar ja és el tutor o la tutora i es traspassarà  a la fundació en el moment que ho necessitin.

VIA D’ACCÉS

Directament per iniciativa de la persona amb un trastorn mental o de la família (cal demanar hora).

Per derivació de:

 • Servei d’atenció sociosanitaris: CSMA, altres serveis de la xarxa d’atenció en salut mental, CAS i serveis socials.
 • Comissió de Tuteles (comissió que assessora i supervisa les organitzacions que tenen la tutela de persones amb una incapacitat).
 • Jutjats.

MÉS INFORMACIÓ

http://www.fmmc.cat

GESTIONA

Fundació Malalts Mentals de Catalunya

Ass. TDA-H Santa Coloma de Gramenet

Associació per al suport de persones amb trastorn per dèficit d’atenció amb o sense hiperactivitat i les seves famílies, amb activitats de formació, assessorament i reivindicació de la millora en l’atenció.

UBICACIÓ

Centre cívic Llatí
Nàpols, 41 (08921 Santa Coloma de Gramenet)

CONTACTE

Paloma Àlvarez / Jordi Colomer
tel. 630 574 934 (dl-dv de 17 a 20 h)
tdahscgramenet@gmail.com

A QUI S’ADREÇA

Persones afectades per TDA i TDAH de totes les edats i als seus familiars.

PROGRAMES

 • Atenció, informació i assessorament a les famílies.
 • Grups de recolzament de m/pares, familiars i persones afectades.
 • Xerrades i conferències de sensibilització i formació.
 • Tallers ocasionals.
 • Escola de mares i pares.

VIA D’ACCÉS

Directament.

MÉS INFORMACIÓ

http://facebook.com/tdahsantacolomadegramenet
Horari de despatx: divendres de 17 a 19h
<M> L-1 Fondo i autobús B15

Club social Gramenet

Espai per a persones amb problemes de salut mental, que realitza activitats socioeducatives i de lleure dirigides a la recuperació, la inserció social i la sensibilització de la resta de la comunitat.

UBICACIÓ

Major, 67 (08921 Santa Coloma de Gramenet)

CONTACTE

Dani López (coordinador)
Tel. 93 391 30 78 / 639 963 449
csgramenet@fundacio.salutmental.org

A QUI S’ADREÇA

Persones adultes amb problemes de salut mental que necessiten d’un procés d’inserció social i lleure constructiu.

PROGRAMES

 • Potenciació d’autonomia, qualitat de vida i socialització a través d’activitats internes i autogestionades, i externes.
 • Activitats de sensibilització i col·laboració amb altres entitats.
 • Derivació a centres de salut mental ambulatoris i hospitalaris.

VIA D’ACCÉS

Derivació de professionals i per iniciativa pròpia.

GESTIONA

Fundació privada Salut Mental Catalunya.

Llar residència Núria de salut mental

Servei d’acolliment temporal o permanent per a persones menors de 65 anys amb problemes greus de salut mental que han de viure amb una supervisió professional.

UBICACIÓ

Centre Dr. Emili Mira, Parc de Salut Mar
Recinte Torribera (Edifici Núria)
Prat de la Riba, 171 (08921 Santa Coloma de Gramenet)

CONTACTE

Tel. 93 462 89 00
centreemilimira-INAD@parcdesalutmar.cat

A QUI S’ADREÇA

Persones amb problemàtica social derivada d’una malaltia mental o afectada per un trastorn mental sever menors de 65 anys i residents a Catalunya, que puguin realitzar les activitats quotidianes amb supervisió externa i que requereixin un acolliment amb caràcter temporal o permanent.

PROGRAMES

 • Allotjament.
 • Serveis bàsics d’acolliment, convivència i relacions interpersonals i socials, i manutenció.
 • Suport personal.
 • Atenció a la salut i seguretat i neteja de la llar.
 • Foment dels hàbits d’autonomia personal i lleure.
 • Assessorament i supervisió.
 • Activitats de la vida diària, de mobilitat funcional, esportives i tallers (relaxació, automedicació, jardineria i altres).

VIA D’ACCÉS

Mitjançant una sol·licitud de la persona que necessita la llar residència al Departament de Benestar i Família.

GESTIONA

Centre assistencial Dr. Emili Mira – Institut de Neuropsiquiatria i Addiccions (INAD) del Parc de Salut Mar.