KMK (Kè m’explikes?) Acompanyament a joves en salut mental i addiccions

Recurs d’acompanyament a joves i el seu entorn en salut mental i conductes addictives (patologia dual), amb activitats educatives, d’oci, ocupacionals, formatives i comunitàries, en horari de matí i tarda.

UBICACIÓ

Biosca, 25 (barri Bon Pastor) 08030 Barcelona

CONTACTE

Imanol, Indira i Jose
Tel. 93 009 59 72 / 670 791 473
equip@kmk.cat

A QUI S’ADREÇA

Adolescents i joves de 15 a 26 anys que necessitin acompanyament en salut mental, conductes addictives o ambdues (patologia dual), i a les seves famílies.

PROGRAMES

 • Promoció de l’autonomia i dels bons hàbits quotidians de salut i socials.
 • Activitats ocupacionals, de gestió constructiva del lleure, i formatives a la comunitat.
 • Atenció socioeducativa i acompanyament psicològic.
 • Atenció a les famílies.

VIA D’ACCÉS

Per iniciativa pròpia demanant prèviament hora.
Per derivació de serveis de salut, de la xarxa d’atenció a la salut mental, serveis socials, centres educatius i equipaments comunitaris.

MÉS INFORMACIÓ

Visita el seu espai web: http://arep.cat/cat/serveis.cfm/id/5658/rehabilitacio-comunitaria.htmhttps://www.fsyc.org/nuevaweb/portfolio/kmk-ke-mexplikes/

GESTIONA

Associació Arep i Fundació Salut i Comunitat

Servei de tutela a persones amb trastorns mentals

Assessorament i suport sobre mesures judicials relacionades amb la tutela i la capacitat legal de persones amb problemes de salut mental, per a qui té un trastorn mental, familiars i professionals.

UBICACIÓ

Mallorca, 333, 1r 2a
08037 Barcelona
Verdaguer (L4, L5), autobusos H10, B24,33 i 34

CONTACTE

Tel. 93 244 09 90
info@fmmc.cat

A QUI S’ADREÇA

 • Persones majors de 18 anys de la província de Barcelona amb problemes de salut mental,  que necessiten o tenen una mesura de suport establerta judicialment.
 • Familiars de persones amb un trastorn mental.
 • Professionals sociosanitaris amb necessitat d’Informació sobre el procés de modificació de la capacitat en persones amb trastorns mentals, la tutela i la seva gestió per part de les entitats tutelars.

PROGRAMES

 • Assessoraments a famílies, professionals, entitats i administració sobre el procés de modificació de la capacitat de persones amb trastorns mentals i sobre la gestió que se’n fa des de les entitats tutelars..
 • Estudi de casos susceptibles de necessitar una mesura de suport , valoració i propostes d’actuació.
 • Seguiment de contractes o acords privats amb terminis pactats de seguiments, en els que no s’ha fet un procediment de modificació de la capacitat.
 • Programa de pretutela per fer un seguiment de persones amb trastorns mentals en procés de modificació de la capacitat o dels que algun familiar ja és el tutor o la tutora i es traspassarà  a la fundació en el moment que ho necessitin.

VIA D’ACCÉS

Directament per iniciativa de la persona amb un trastorn mental o de la família (cal demanar hora).

Per derivació de:

 • Servei d’atenció sociosanitaris: CSMA, altres serveis de la xarxa d’atenció en salut mental, CAS i serveis socials.
 • Comissió de Tuteles (comissió que assessora i supervisa les organitzacions que tenen la tutela de persones amb una incapacitat).
 • Jutjats.

MÉS INFORMACIÓ

http://www.fmmc.cat

GESTIONA

Fundació Malalts Mentals de Catalunya

Spott

Servei d’assistència per a adolescents i joves amb drogodependències o addiccions a les pantalles (videojocs, mòbil, internet i e-xarxes socials) i els seus familiars.

UBICACIÓ

Sant Honorat, 5 (08002 Barcelona)

CONTACTE

tel. 93 402 28 80
spott@diba.cat

A QUI S’ADREÇA

Adolescents, joves fins als 21 anys i familiars amb problemes amb drogues o addicció a les pantalles de la província de Barcelona.

PROGRAMES

 • Atenció especialitzada individual i grupal i assessorament a menors d’edat i joves fins als 21 anys amb problemes de drogues.
 • Atenció especialitzada a persones fins als 21 anys amb una socioaddicció a pantalles per modificar els patrons d’ús problemàtic de les tecnologies digitals i restablir-ne un ús  responsable.
 • Assessorament a famílies sobre com prevenir o afrontar situacions problemàtiques.
 • Suport a ens locals i programes municipals preventius en temes de drogues i pantalles.

VIA D’ACCÉS

Directament o derivat des d’atenció primària sanitària o social.

MÉS INFORMACIÓ

Obert de dilluns a divendres de 8 a 20 h.
Web de l’SPOTT

GESTIONA

Diputació de Barcelona.

CAS Santa Coloma (centre d’atenció i seguiment de drogodependències)

Servei sanitari i social especialitzat en l’atenció, el tractament i el seguiment de persones addictes a drogues, des del qual es pot derivar a tots els recursos de la Xarxa d’atenció a les drogodpendències.

UBICACIÓ

Centre Dr. Emili Mira, Parc de Salut Mar
Recinte Torribera (Edifici central)
Prat de la Riba, 171 (08921 Santa Coloma de Gramenet)

CONTACTE

tel. 93 462 89 16 (ext. 7916)
cassantacoloma@parcdesalutmar.cat

A QUI S’ADREÇA

Persones amb addiccions a drogues residents a Santa Coloma de Gramenet i llurs familiars.

PROGRAMES

 • Desintoxicació ambulatòria i prevenció de recaigudes, en funció de les característiques de la persona i la substància d’abús: alcohol, opiacis (metadona o altres), cocaïna, cànnabis, tranquil·litzants o altres.
 • Atenció a la patologia dual.
 • Derivació, coordinació i seguiment a recursos i programes sanitaris (àrees bàsiques de salut, centres de Salut Mental, unitat de desintoxicació, unitat de patologia dual i altres), residencials i de contenció (comunitats terapèutiques, pisos tutelats i altres), de reducció de danys, socials (serveis socials, i programes de normalització social i reinserció), i judicials i penals (centres penitenciaris, mesures alternatives i altres).
 • Coordinació i derivació a recursos comunitaris normalitzats.
 • Assessorament a familiars.

VIA D’ACCÉS

Directament o derivat des d’atenció primària sanitària o social.

MÉS INFORMACIÓ

Obert de dilluns a dijous de 8 a 14 h i de 15 a 16.30 h, i divendres de 8 a 14 h.

GESTIONA

Centre assistencial Dr. Emili Mira – Institut de Neuropsiquiatria i Addiccions (INAD) del Parc de Salut Mar.

Ass. TDA-H Santa Coloma de Gramenet

Associació per al suport de persones amb trastorn per dèficit d’atenció amb o sense hiperactivitat i les seves famílies, amb activitats de formació, assessorament i reivindicació de la millora en l’atenció.

UBICACIÓ

Centre cívic Llatí
Nàpols, 41 (08921 Santa Coloma de Gramenet)

CONTACTE

Paloma Àlvarez / Jordi Colomer
tel. 630 574 934 (dl-dv de 17 a 20 h)
tdahscgramenet@gmail.com

A QUI S’ADREÇA

Persones afectades per TDA i TDAH de totes les edats i als seus familiars.

PROGRAMES

 • Atenció, informació i assessorament a les famílies.
 • Grups de recolzament de m/pares, familiars i persones afectades.
 • Xerrades i conferències de sensibilització i formació.
 • Tallers ocasionals.
 • Escola de mares i pares.

VIA D’ACCÉS

Directament.

MÉS INFORMACIÓ

http://facebook.com/tdahsantacolomadegramenet
Horari de despatx: divendres de 17 a 19h
<M> L-1 Fondo i autobús B15

Al-anon

Espai d’autoajuda per a familiars de persones alcohòliques basat en el mètode de les 12 passes d’Alcohòlics anònims.

UBICACIÓ

Parròquia Sant Josep Oriol
Avinguda Francesc Macià, 38 (Santa Coloma de Gramenet)

CONTACTE

Reunions els dimecres no festius a les 19 h.

A QUI S’ADREÇA

Persones properes o familiars de persones alcohòliques.

PROGRAMES

 • Grups de familiars.
 • Suport personalitzat.

VIA D’ACCÉS

Directament el dia de la reunió.

MÉS INFORMACIÓ

Intervenció realitzada entre iguals en base al mètode de les 12 passes d’Alcohòlics Anònims.