Programa i activitats

Sentit Salut Mental
Amb les diversitats i contra els estigmes

Inscripcions www.bit.ly./jornadasma

Biblioteca Singuerlín – Salvador Cabré
Plaça Sagrada Família, s/n
<M> L-9 Singuerlín

Per a professionals sociosanitaris, persones amb l’experiència i interessades en el tema.

Nova data 22 de novembre de 2019

Programa IV Jornada Salut mental i addiccions

10.00 Presentació

10.15  Ponència marc “Una fotografia de la salut mental infantojuvenil a la ciutat”
Josep Checa, CSMIJ Santa Coloma de Gramenet”

11.00 Taula  Des de la prevenció

 • Tallant l’estigma des de l’arrel amb What’s up, per Anaïs Tosas, Obertament
 • Quan l’escolta i l’atenció es passeja per l’institut, per Ana Marchal, Programa Salut i escola de l’Institut Català de la salut
 • “Sou allà, què feu?” La prevenció des del gaming, per David Tinoco, Pla municipal sobre drogues”

12.15 Pausa cafè
12.45 Lectura de textos del I Concurs de relats sobre la salut mental Carmen Ávalos – Ammame, per joves de l’Acadèmia Fuster

13.00 Taula Des de l’atenció

 • Teixint vincles dins la comunitat des de Xarxa Jove, per Carles Bonete, Fundació Salut Mental Catalunya
 • Il·lustrant (amb) la comunitat a Singuerlín, per Noemí Paniello i Jose Coomonte, Hospital de dia d’adolescents
 • ECID: una nova proposta per al treball amb adolescents en risc, per Mark Dangerfield, Equip clínic d’intervenció a domicili”

14.15 Cloenda

Un web on trobar informació sobre
els diferents trastorns mentals i les addiccions,
com actuar en cas de que n’hi hagi
i on s’atén problemes de salut mental i drogodependències
a Santa Coloma de Gramenet

 

En aquesta pàgina hi ha tots els recursos en funció de diferents criteris:

 • ACCÉS AL RECURS: s’hi va directament, cal ser derivat des d’atenció primària de salut o d’un servei especialitzat.
 • ATENCIÓ A FAMILIARS: treballen amb la família de la persona amb un trastorn.
 • EDAT: infants (fins als 12), adolescents (fins els 18), persones adultes i persones grans.
 • MÓN ASSOCIATIU: entitats amb una base social que treballen a la ciutat.
 • TEMA: atenen persones amb trastorns mentals, drogodependències o amb altres addiccions.
 • TIPUS D’ATENCIÓ: atenció primària, a la comunitat, hospitalària o social.

La salut mental és un estat de benestar on la persona és conscient de les seves capacitats i pot afrontar les tensions normals de la vida, treballant de forma productiva i fructífera, i és capaç de contribuir a la societat (OMS)