En aquesta pàgina hi ha tots els recursos en funció de diferents criteris:

  • ACCÉS AL RECURS: s’hi va directament, cal ser derivat des d’atenció primària de salut o d’un servei especialitzat.
  • ATENCIÓ A FAMILIARS: treballen amb la família de la persona amb un trastorn.
  • EDAT: infants (fins als 12), adolescents (fins els 18), persones adultes i persones grans.
  • MÓN ASSOCIATIU: entitats amb una base social que treballen a la ciutat.
  • TEMA: atenen persones amb trastorns mentals, drogodependències o amb altres addiccions.
  • TIPUS D’ATENCIÓ: atenció primària, a la comunitat, hospitalària o social.

La salut mental és un estat de benestar on la persona és conscient de les seves capacitats i pot afrontar les tensions normals de la vida, treballant de forma productiva i fructífera, i és capaç de contribuir a la societat (OMS)