La Taula de Salut mental i addiccions de Santa Coloma de Gramenet és un espai creat a 2012 on s’hi apleguen els recursos assistencials i les entitats que treballen en salut mental i addiccions a la ciutat.

Els seus objectius generals són:

  • Facilitar la coordinació entre les diferents organitzacions i serveis.
  • Lluitar contra l’estigma i la discriminació.
  • Treballar per la cobertura de necessitats relacionades amb la salut mental i les addiccions no ateses.
  • Esdevenir a la ciutat un espai de sensibilització i formació permanent.

A més del Plenari on hi és tothom, hi ha la comissió Permanent amb una funció més operativa i comissions de treball, cadascuna de les quals té un àmbit de treball i unes línies d’actuació:

  • Sentir Salut Mental i comunitària.
  • Circuits i protocols assistencials.
  • Casos més vulnerables.
  • Habitatge.
  • Entitats.
  • Sensibilització i educació.

D’altra banda també es munten grups de treball per l’organització d’activitats específiques, com ara la jornada biennal.

Informes anuals

La Taula Salut mental i addicions de Santa Coloma de Gramenet elabora cada any un informe amb l’activitat realitzada i les necessitats detectades per les diferents organitzacions que en formen part:

Contacte: taulasma@gramenet.cat
Coordinació: Celia Tajada i Elia Moragón

Jornades biennals de la Taula Salut mental i addiccions

Jornades organitzades adreçades a professionals, agents socials, persones afectades i familiars:

Composició de la Taula

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

Salut pública
PMDrogues
Serveis socials

Ass. d’Alcohòlics Rehabilitats de Santa Coloma

Ass. d’Alcohòlics Rehabilitats Santa Rosa

Federació Salut Mental Catalunya

Xarxa Jove
Incidència política
Espai Situa’t – Activa’t per la SM

Fundació Champagnat

Projecte Xela (CO Rialles)

Fundació Vidal i Barraquer

Centre de salut mental infantil i juvenil (CSMIJ)
Hospital de dia d’adolescents
ECID

Institut Català de la Salut

Atenció a la salut sexual i reproductiva (ASSIR)
Servei d’atenció primària

Parc de Salut Mar

Centre assistencial Dr. Emili i Mira
Centre de salut mental d’adults Martí i Julià (CSMA)
CAS de Santa Coloma