La Taula de Salut mental i addiccions de Santa Coloma de Gramenet és un espai creat a 2012 on s’hi apleguen els recursos assistencials i les entitats que treballen en salut mental i addiccions a la ciutat.

Els seus objectius generals són:

  • Facilitar la coordinació entre les diferents organitzacions i serveis.
  • Lluitar contra l’estigma i la discriminació.
  • Treballar per la cobertura de necessitats relacionades amb la salut mental i les addiccions no ateses.
  • Esdevenir a la ciutat un espai de sensibilització i formació permanent.

A més del Plenari on hi és tothom, hi ha la comissió Permanent amb una funció més operativa i comissions de treball, cadascuna de les quals té un àmbit de treball i unes línies d’actuació:

  • Sentir Salut Mental i comunitària.
  • Circuits i protocols assistencials.
  • Casos més vulnerables.
  • Habitatge.
  • Entitats.
  • Sensibilització i educació.

D’altra banda també es munten grups de treball per l’organització d’activitats específiques, com ara la jornada biennal.

Informes anuals

La Taula Salut mental i addicions de Santa Coloma de Gramenet elabora cada any un informe amb l’activitat realitzada i les necessitats detectades per les diferents organitzacions que en formen part:

Contacte: taulasma@gramenet.cat
Coordinació: German Morente

Jornades biennals de la Taula Salut mental i addiccions

Jornades organitzades adreçades a professionals, agents socials, persones afectades i familiars:

Composició de la Taula