La Taula de Salut mental i addiccions de Santa Coloma de Gramenet és un espai creat a 2012 on s’hi apleguen els recursos assistencials i les entitats que treballen en salut mental i addiccions a la ciutat.

Els seus objectius generals són:

  • Facilitar la coordinació entre les diferents organitzacions i serveis.
  • Lluitar contra l’estigma i la discriminació.
  • Treballar per la cobertura de necessitats relacionades amb la salut mental i les addiccions no ateses.
  • Esdevenir a la ciutat un espai de sensibilització i formació permanent.

A més del Plenari on hi és tothom, hi ha la comissió Permanent amb una funció més operativa i comissions de treball, cadascuna de les quals té un àmbit de treball i unes línies d’actuació.
D’altra banda, també es munten grups de treball per l’organització d’activitats específiques, com ara la jornada biennal.

Informes anuals

La Taula Salut mental i addicions de Santa Coloma de Gramenet elabora cada any un informe amb l’activitat realitzada i les necessitats detectades per les diferents organitzacions que en formen part:

Contacte: taulasma@gramenet.cat
Coordinació: German Morente

Jornades biennals de la Taula Salut mental i addiccions

Jornades organitzades adreçades a professionals, agents socials, persones afectades i familiars:

Composició de la Taula

Sobre aquest web

El web https://salutmental.info és una iniciativa de la Comissió comunitària de la Taula de Salut mental i Addiccions de Santa Coloma de Gramenet.
Està adreçat a les persones que tenen algun problema de salut mental o d’addiccions, a professionals de l’àmbit, a les famílies i a la ciutadania en general. Està escrita en un llenguatge proper i col·loquial, i els seus objectius són:

  • Respondre possibles dubtes que podem tenir davant algunes situacions, i sobre els tractaments davant els trastorns mentals o les addiccions.
  • Facilitar a persones amb trastorns mentals i addiccions i a llurs familiars l’accés als diferents recursos sanitaris i socials de la ciutat.
  • Afavorir la normalització social de les persones afectades i qüestionar mites i falses creences al voltant seu.
  • Informar de manera assequible sobre els diferents trastorns i addiccions.
  • Donar a conèixer notícies interessants sobre els dos temes.

Si voleu col·laborar en els seus continguts o teniu propostes de millora, poseu-vos en contacte amb nosaltres.

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Plaça de la Vila, 1 – 08921 Santa Coloma de Gramenet – Barcelona
Tel.: 93 462 40 00
NIF: P0824500C