Equip d’avaluació integral ambulatòria de trastorns cognitius

Servei de detecció i tractament per a persones amb una fase inicial de demències i altres patologies cognitives.

UBICACIÓ

Centre Dr. Emili Mira, Parc de Salut Mar
Recinte Torribera (Edifici Llevant)
Prat de la Riba, 171 (08921 Santa Coloma de Gramenet)

CONTACTE

Tel. 93 462 89 00 / 22
centreemilimira-INAD@parcdesalutmar.cat

A QUI S’ADREÇA

Persones amb trastorns cognitius o conductuals amb sospita de l’existència de una malaltia demenciant que requereixen un tractament o abordatge especialitzat, o amb altres malalties amb símptomes cognitius o conductuals que requereixen un diagnòstic diferencial.

PROGRAMES

  • Atenció ambulatòria de referència per a pacients amb Alzheimer i altres demències.
  • Diagnòstic de les causes i símptomes de les persones amb demència.
  • Tractament específic integral i seguiment especialitzat.
  • Formació i suport a la persona cuidadora.
  • Psicoestimulació ambulatòria per a persones amb deteriorament cognitiu lleu i demència inicial.

VIA D’ACCÉS

Mitjançant el metge o la metgessa responsable de l’atenció a la persona.

GESTIONA

Centre assistencial Dr. Emili Mira – Institut de Neuropsiquiatria i Addiccions (INAD) del Parc de Salut Mar.

Equips bàsics d’atenció social

Atenció social a persones amb problemes de salut mental o addiccions i les seves famílies, assessorament i gestió per a l’accés a prestacions socials municipals i d’altres administracions públiques.

UBICACIÓ I CONTACTE

Districte 1 (Centre, Cementiri Vell i Can Mariner)
Districte 2 (Llatí i Riera Alta)
Rambla Fondo, 13 (Santa Coloma de Gramenet)

Tel. 93 392 40 46
Districte 3 (Singuerlín, Les Oliveres, Can Franquesa i Guinardera)

Av. Puig Castellar, 16 (Santa Coloma de Gramenet)

Tel. 93 391 13 11 / 14

Districte 4 (Riu Sud i Riu Nord)

Passeig d’en Llorenç Serra, 50, passatge local 3 -entre Llorenç Serra i Lluís Companys- (Santa Coloma de Gramenet)

Tel. 93 462 40 88

Districte 5 (Raval, Santa Rosa i Safaretjos)

Av. Generalitat, 112 (Santa Coloma de Gramenet)


Tel. 93 462 40 68

Districte 6 (Fondo)

Bruc, 21 (Santa Coloma de Gramenet)

Tel. 93 462 40 85

A QUI S’ADREÇA

Persones amb problemes socials de la ciutat inclosos els relacionats amb els trastorns mentals, les drogodependències i les socioaddiccions.

PROGRAMES

  • Avaluar situacions de necessitat i informar i gestionar recursos socials.
  • Dissenyar programes individuals d’atenció per a persones dependents.
  • Prestar serveis d’ajuda a domicili, teleassistència i suport.
  • Promoure la inserció social i laboral.
  • Gestionar prestacions d’urgència social i econòmiques.

VIA D’ACCÉS

Mitjançant cita prèvia que es pot demanar al tel. 93 462 40 77 o directament a l’oficina que pertoca per barri.
Si la persona no està empadronada cal demanar la visita presencialment.

MÉS INFORMACIÓ

http://www.gramenet.cat/per-temes/amb-les-persones/benestar-social-i-families/

GESTIONA

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet