Recurs diürn de psicoestimulació i tractament de persones amb problemes cognitius lleus o moderats (alzheimer i altres demències) per alentir el seu deteriorament i mantenir l’autonomia, i de suport a qui té cura de la persona.

UBICACIÓ

Centre Dr. Emili Mira, Parc de Salut Mar
Recinte Torribera (Edifici Central)
Prat de la Riba, 171 (08921 Santa Coloma de Gramenet)

CONTACTE

Tel. 93 462 89 00 / 37
centreemilimira-INAD@parcdesalutmar.cat

A QUI S’ADREÇA

Persones afectades de malaltia d’Alzheimer o altres demències que presenten un grau de deteriorament cognitiu lleu o moderat i poden beneficiar-se d’un programa psicoestimulatiu integral, per alentir la progressió del deteriorament i mantenir la màxima autonomia possible i la seva permanència en el nucli familiar.

PROGRAMES

  • Psicoestimulació adaptada a la persona i a l’estat evolutiu de la malaltia.
  • Avaluació i tractament de la psicopatologia associada a la demència com ara els trastorns conductuals.
  • Prevenció de les situacions de risc i complicacions associades al deteriorament cognitiu (alteracions de la nutrició, caigudes i altres).
  • Assessorament, formació i suport emocional a qui té cura de la persona malalta.

VIA D’ACCÉS

Mitjançant l’equip responsable de l’atenció de la persona (del centre d’atenció primària o de l’hospital).

GESTIONA

Centre assistencial Dr. Emili Mira – Institut de Neuropsiquiatria i Addiccions (INAD) del Parc de Salut Mar.