UBICACIÓ

Centre Dr. Emili Mira, Parc de Salut Mar
Recinte Torribera (Edifici Central)
Prat de la Riba, 171 (08921 Santa Coloma de Gramenet)

CONTACTE

Tel. 93 462 89 00 / 37
centreemilimira-INAD@parcdesalutmar.cat

A QUI S’ADREÇA

Persones afectades de malaltia d’Alzheimer o altres demències que presenten un grau de deteriorament cognitiu lleu o moderat i poden beneficiar-se d’un programa psicoestimulatiu integral, per alentir la progressió del deteriorament i mantenir la màxima autonomia possible i la seva permanència en el nucli familiar.

PROGRAMES

  • Psicoestimulació adaptada a la persona i a l’estat evolutiu de la malaltia.
  • Avaluació i tractament de la psicopatologia associada a la demència com ara els trastorns conductuals.
  • Prevenció de les situacions de risc i complicacions associades al deteriorament cognitiu (alteracions de la nutrició, caigudes i altres).
  • Assessorament, formació i suport emocional a qui té cura de la persona malalta.

VIA D’ACCÉS

Mitjançant l’equip responsable de l’atenció de la persona (del centre d’atenció primària o de l’hospital).

GESTIONA

Centre assistencial Dr. Emili Mira – Institut de Neuropsiquiatria i Addiccions (INAD) del Parc de Salut Mar.