Servei de detecció i tractament per a persones amb una fase inicial de demències i altres patologies cognitives.


UBICACIÓ

Centre Dr. Emili Mira, Parc de Salut Mar
Recinte Torribera (Edifici Llevant)
Prat de la Riba, 171 (08921 Santa Coloma de Gramenet)

CONTACTE

Tel. 93 462 89 00 / 22
centreemilimira-INAD@parcdesalutmar.cat

A QUI S’ADREÇA

Persones amb trastorns cognitius o conductuals amb sospita de l’existència de una malaltia demenciant que requereixen un tractament o abordatge especialitzat, o amb altres malalties amb símptomes cognitius o conductuals que requereixen un diagnòstic diferencial.

PROGRAMES

  • Atenció ambulatòria de referència per a pacients amb Alzheimer i altres demències.
  • Diagnòstic de les causes i símptomes de les persones amb demència.
  • Tractament específic integral i seguiment especialitzat.
  • Formació i suport a la persona cuidadora.
  • Psicoestimulació ambulatòria per a persones amb deteriorament cognitiu lleu i demència inicial.

VIA D’ACCÉS

Mitjançant el metge o la metgessa responsable de l’atenció a la persona.

GESTIONA

Centre assistencial Dr. Emili Mira – Institut de Neuropsiquiatria i Addiccions (INAD) del Parc de Salut Mar.