UBICACIÓ

Centre Dr. Emili Mira, Parc de Salut Mar
Recinte Torribera (Edifici Llevant)
Prat de la Riba, 171 (08921 Santa Coloma de Gramenet)

CONTACTE

Tel. 93 462 89 00 / 22
centreemilimira-INAD@parcdesalutmar.cat

A QUI S’ADREÇA

Persones amb trastorns cognitius o conductuals amb sospita de l’existència de una malaltia demenciant que requereixen un tractament o abordatge especialitzat, o amb altres malalties amb símptomes cognitius o conductuals que requereixen un diagnòstic diferencial.

PROGRAMES

  • Atenció ambulatòria de referència per a pacients amb Alzheimer i altres demències.
  • Diagnòstic de les causes i símptomes de les persones amb demència.
  • Tractament específic integral i seguiment especialitzat.
  • Formació i suport a la persona cuidadora.
  • Psicoestimulació ambulatòria per a persones amb deteriorament cognitiu lleu i demència inicial.

VIA D’ACCÉS

Mitjançant el metge o la metgessa responsable de l’atenció a la persona.

GESTIONA

Centre assistencial Dr. Emili Mira – Institut de Neuropsiquiatria i Addiccions (INAD) del Parc de Salut Mar.