Guia de drets en salut mental

El grup de treball del projecte “Drets, ciutadania i salut mental” de la Federació Veus ha creat la Guia de Drets en Salut Mental. La guia pretén esser un instrument de consulta sobre la ciutadania i els drets en l’àmbit de la salut mental que, partint de la realitat...