La Comissió de la III Jornada de la Taula Salut mental i addiccions ja ha presentat el preprograma de la jornada que es farà el 20 d’octubre el llarg de tot el matí. La proposta ha estat aprovada per la Comissió permanent.

Descarregueu-vos el preprograma aquí. En la presentació de la jornada es descriu de manera sintètica l’objectiu de la trobada:

“La III Jornada de salut mental i addiccions vol aprofundir sobre els drets de les persones usuàries dels serveis i sobre com ha de ser una atenció professional pública perquè sigui normalitzadora i estigui vinculada a la comunitat.
Sota el lema Sumem experiències, sumem visions, vol donar protagonisme i veu a les persones que coneixen el tema per la vivència en la pròpia pell o en la de persones properes. La perspectiva en primera persona es tracta, en qualsevol cas, d’una visió que ha vingut per quedar-se.
La Taula Salut mental i addiccions de Santa Coloma, creada a 2012, contempla entre les seves línies de treball la formació permanent dels agents socials i de la ciutadania implicada amb una jornada biennal.”