Les persones amb trastorn mental són violentes?
Tenir un caràcter agressiu és independent del patiment d’un trastorn mental.

En general les persones amb trastorns mentals eviten les situacions violentes. D’una banda els hi genera estrès i d’altra, saben que afavoreix l’estigma i la discriminació.

Quan tens un trastorn mental pots fer una vida normal?
Amb el tractament adequat i amb un entorn social i familiar favorable, una persona amb un problema de salut mental pot fer front i conviure amb les limitacions del trastorn i pot tenir èxit a la vida.
S’hi neix amb el trastorn mental?
La seva aparició no és exclusivament per factors hereditaris. També el poden afavorir o provocar causes ambientals com ara l’estrès, el consum problemàtic de drogues, els traumatismes cerebrals, algunes malalties orgàniques, o esdeveniments traumàtics com ara maltractaments, problemes econòmics importants o altres.
Les persones amb trastorn mental tenen una discapacitat psíquica?
El trastorn mental no disminueix ni deteriora les facultats mentals, sinó que les altera de manera temporal. Tenir-ne no implica tenir menor capacitat intel·lectual.

Això no treu que una persona amb una discapacitat psíquica pugui tenir, a més, un trastorn mental.

Si tens una problema de salut mental t'ingressen a un psiquiàtric?
Moltes tipus de tractaments o processos de recuperació no necessiten d’hospitalització o, quan són necessaris, els ingressos són temporals.

Els centres psiquiàtrics, en l’actualitat, ja no són institucions per aïllar i recloure.

Els trastorns mentals es curen?
Que un trastorn mental es pugui curar o controlar dependrà del tipus que sigui, el tractament que rebi, el suport que rebi i la seva actitud personal. Així que no sempre són irreversibles, ni permanents.
Les persones que consumeixen drogues s’hi tornen addictes?
El risc de desenvolupar una addicció està influenciat per una combinació de diferents factors: el potencial addictiu de la substància, la constitució biològica, l’entorn social, el caràcter i la personalitat, l’edat… Com més factors de risc es tenen, més gran és la probabilitat que el seu consum comporti l’addicció.

Tanmateix la majoria de persones que usen drogues no són addictes (llevat d’algunes com ara el tabac o els opiacis).

L’alcohol és una droga?
Tot i ser una substància legal, l’alcohol també actua sobre l’organisme provocant diferents efectes indesitjables i té la capacitat de generar tolerància i dependència física i psicològica.

Que formi part de la nostra cultura i sigui una substància d’ús habitual, no fa que no sigui una droga.

Com el cànnabis té usos terapèutics és sa?
El fet que una substància tingui propietats terapèutiques vol dir que o bé cura o bé millora els símptomes d’alguna malaltia, no pas que consumir-la sigui sa per si sol.

S’ha vist que alguns principis actius del cànnabis tenen efectes terapèutics i que són indicats per a certes malalties. En aquest casos, s’aconsella que s’administri en vapor, esprai, tintura o infusió.

Per això, el cànnabis per a ús terapèutic no té res a veure amb un consum lúdic i recreatiu.

Els porros enganxen?
El consum de cànnabis pot generar dependència, tot i que hi ha moltes persones que fumen porros i no en desenvolupen. Algunes pistes per saber si s’hi està enganxat són: quan se’n fuma sol, per evadir-se dels problemes, al matí, quan s’està neguitós perquè no se’n té.

També s’ha de tenir en compte que habitualment el porros es fan amb tabac, substància altament addictiva, i, per tant, a vegades el consum i la seva probabilitat de dependència augmenten.

Si una droga és natural és segura?
Alguna drogues naturals poden tenir efectes molt potents, com és el cas de determinats tipus de marihuana o de bolets al·lucinògens i, per tant, el seu consum té riscos importants.

El que sí és veritat és que, un cop coneguda la varietat i potència, la informació sobre elles és més segura que la de drogues químiques il·legals o no regulades.

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Plaça de la Vila, 1 – 08921 Santa Coloma de Gramenet – Barcelona
Tel.: 93 462 40 00
NIF: P0824500C