UBICACIÓ

Centre Dr. Emili Mira, Parc de Salut Mar
Recinte Torribera (Edifici Central)
Prat de la Riba, 171 (08921 Santa Coloma de Gramenet)

CONTACTE

Tel. 93 462 89 00
centreemilimira-INAD@parcdesalutmar.cat

A QUI S’ADREÇA

Persones majors de 18 anys residents a Santa Coloma de Gramenet que necessitin una atenció davant una crisi o una descompensació mental greu.

PROGRAMES

  • Urgències: Atenció a persones amb un trastorn mental que pateixen una crisi, primeres descompensacions greus, distorsió de la realitat, funcionament desadaptat per la malaltia mental amb risc d’exclusió social, reaguditzacions de processos crònics i conductes de risc per auto o heteroagressivitat, i atenció als seus familiars.
  • Aguts: Atenció a persones afectades per un trastorn mental que no es pot resoldre en un marc extrahospitalari.

VIA D’ACCÉS

Urgències: Servei obert 24 h, s’hi accedeix directament.

Aguts: A través de la derivació de la xarxa de salut mental.

GESTIONA

Centre assistencial Dr. Emili Mira – Institut de Neuropsiquiatria i Addiccions (INAD) del Parc de Salut Mar.