Servei hospitalari per atendre moments crítics amb un tractament curt, el seguiment dels quals passarà a recursos de la pròpia comunitat.


UBICACIÓ

Centre Dr. Emili Mira, Parc de Salut Mar
Recinte Torribera (Edifici Central)
Prat de la Riba, 171 (08921 Santa Coloma de Gramenet)


CONTACTE

Tel. 93 462 89 00
centreemilimira-INAD@parcdesalutmar.cat


A QUI S’ADREÇA

Persones majors d’edat que requereixen de tractament i observació intensiu per simptomatologia psiquiàtrica que no es possible resoldre de manera ambulatòria.


PROGRAMES

  • Unitat H2 Unitat d’hospitalització intensiva
    Hospitalització psiquiàtrica per a persones que requereixen d’un nivell d’atenció i observació intensiu.
  • Unitat H6 Unitat oberta d’hospitalització
    Hospitalització psiquiàtrica per a persones amb una evolució positiva de la crisi que va motivar l’ingrés, però que encara precisen restar hospitalitzades fins el moment de l’alta o derivació a d’altres recursos.

VIA D’ACCÉS

L’accés i ingrés a les unitats es realitza a través del servei d’urgències psiquiàtriques o bé per derivació dels altres recursos de la xarxa d’atenció a la salut mental.


GESTIONA

Centre assistencial Dr. Emili Mira – Institut de Neuropsiquiatria i Addiccions (INAD) del Parc de Salut Mar.