Servei d’ingrés de curta estada i de resposta ràpida per a la rehabilitació psicosocial de persones amb problemes de salut mental greu.


UBICACIÓ

Centre Dr. Emili Mira, Parc de Salut Mar
Recinte Torribera (Edifici Central)
Prat de la Riba, 171 (08921 Santa Coloma de Gramenet)


CONTACTE

Tel. 93 462 89 00
centreemilimira-INAD@parcdesalutmar.cat


A QUI S’ADREÇA

Persones majors de 18 anys afectades d’un trastorn mental greu –segons criteris del CatSalut– que presentin les necessitats de rehabilitació psicosocial amb una previsió d’ingrés no superior a 3 mesos.


PROGRAMES

  • Valoració i tractament de la patologia psiquiàtrica i orgànica.
  • Seguiment psicològic, sanitari i social.
  • Teràpia ocupacional.
  • Activitats hospitalàries de rehabilitació.
  • Reinserció comunitària.
  • Activitats motrius, cognitives, psicosocials i psicoeducatives.
  • Orientació laboral i de lleure.

VIA D’ACCÉS

Sol·licitud des d’un altre recurs de la xarxa de salut mental.


GESTIONA

Centre assistencial Dr. Emili Mira – Institut de Neuropsiquiatria i Addiccions (INAD) del Parc de Salut Mar.