Servei hospitalari de tractament per a persones que tenen un trastorn mental i una drogodependència simultàniament.

UBICACIÓ

Centre Dr. Emili Mira, Parc de Salut Mar
Recinte Torribera (Edifici Central)
Prat de la Riba, 171 (08921 Santa Coloma de Gramenet)

CONTACTE

Tel. 93 462 89 00
centreemilimira-INAD@parcdesalutmar.cat

A QUI S’ADREÇA

Persones amb una presència simultània d’un trastorn mental greu descompensat i d´un trastorn per ús de drogues en fase aguda d´intensitat moderada o greu que, per les seves característiques, requereixen un tractament en règim d’ingrés en un únic dispositiu assistencial.

PROGRAMES

  • Atenció integral sanitària d’un trastorn per ús de drogues i d’un trastorn mental (psicosi, depressió major o altres trastorns mentals greus).
    • Educació per a la salut de les persones afectades.

VIA D’ACCÉS

Ingrés per urgències des del Centre assistencial Emili Mira, o ingrés programat derivat per la xarxa de salut mental i addiccions.

GESTIONA

Centre assistencial Dr. Emili Mira – Institut de Neuropsiquiatria i Addiccions (INAD) del Parc de Salut Mar.