Servei d’estada hospitalària llarga per a persones amb deteriorament cognitiu, alzheimer o altres demències amb un nivell de dependència i complexitat alta, i curta quan ho necessita la persona cuidadora (malaltia, descans, etc.).


UBICACIÓ

Centre Dr. Emili Mira, Parc de Salut Mar
Recinte Torribera (Edifici Llevant)
Prat de la Riba, 171 (08921 Santa Coloma de Gramenet)

CONTACTE

Tel. 93 462 89 00
centreemilimira-INAD@parcdesalutmar.cat

A QUI S’ADREÇA

Pacients amb deteriorament cognitiu, malaltia d’Alzheimer o altres demències.

PROGRAMES

  • Hospitalització de persones amb deteriorament cognitiu, Alzheimer i altres demències que necessiten un ingrés de llarga durada.
  • Abordatge i tractament de processos i nivells de dependència amb un grau de complexitat clínica o assistencial elevada, que no poden ser atesos al seu domicili o recurs residencial,
  • Ingressos temporals curts per necessitats familiars o de l’entorn (descans o malaltia de qui té cura de la persona).

VIA D’ACCÉS

Mitjançant l’equip responsable de l’atenció de la persona (del centre d’atenció primària o de l’hospital).

GESTIONA

Centre assistencial Dr. Emili Mira – Institut de Neuropsiquiatria i Addiccions (INAD) del Parc de Salut Mar.