Servei d’hospitalització de curta o mitja estada per a persones amb deteriorament cognitiu, alzheimer o altres demències per al seu diagnòstic i tractament.

UBICACIÓ

Centre Dr. Emili Mira, Parc de Salut Mar
Recinte Torribera (Edifici Llevant)
Prat de la Riba, 171 (08921 Santa Coloma de Gramenet)

CONTACTE

Tel. 93 462 89 00
centreemilimira-INAD@parcdesalutmar.cat

A QUI S’ADREÇA

Pacients amb deteriorament cognitiu, malaltia d’Alzheimer o altres demències.

PROGRAMES

  • Hospitalització de persones amb deteriorament cognitiu, Alzheimer i altres demències que necessiten un ingrés de curta durada.
  • Avaluació, diagnòstic i ajustament del tractament.
  • Abordatge i tractament de trastorns del comportament.
  • Convalescència i rehabilitació amb diferents processos mèdics o quirúrgics.
  • Atenció en casos de crisi familiar greu i urgent.

VIA D’ACCÉS

Derivació des d’un equip d’atenció (unitats funcionals interdisciplinàries sociosanitàries hospitalàries – UFISS–, unitats de treball social dels hospitals d’aguts, EAP o PADES).

MÉS INFORMACIÓ

Forma part del procés d’atenció a trastorns cognitius i psicogeriatria.

GESTIONA

Centre assistencial Dr. Emili Mira – Institut de Neuropsiquiatria i Addiccions (INAD) del Parc de Salut Mar.