La psicosi

QUÈ ÉS
La paraula psicosi s’utilitza generalment per descriure un conjunt de símptomes o alteracions mentals i emocionals, que afecten la percepció, la conducta i el contacte amb la realitat.

La psicosi afecta de manera severa la vida del qui la pateix i pot alterar, en major o menor grau, diverses àrees com ara: les relacions socials, el treball, els estudis, o la cura personal (higiene, hàbits alimentaris, descans…).

COM EM PUC SENTIR
S’experimenten sensacions, que ni són conegudes ni habituals, d’estranyesa, confusió, desorientació, nerviosisme, angoixa o irritació. I es té la sensació de no ser la mateixa persona que abans.

Es tenen al·lucinacions. Vol dir que es poden escoltar, veure, olorar, percebre un sabor o tocar coses que les altres persones no veuen ni senten.

Tenim la sensació de no poder pensar amb claredat; costa concentrar-se per estudiar o treballar, i costa escoltar o parlar amb altres.

A vegades ens podem sentir molt eufòrics i veure’ns capaços de fer coses molt importants, quasi heroiques, que només algunes persones poden fer. Es té la creença de tenir capacitats o poders especials que les altres persones no tenen. Aquestes idees, que no es basen en la realitat, són els deliris.

Podem sentir un grau elevat d’apatia (no tenir ganes de fer res) i abandonar la cura personal (higiene, hàbits alimentaris, son, etc.), que no és mandra perquè no té a veure amb la força de voluntat. O, justament en l’altre extrem, sentir eufòria i fer una activitat desenfrenada.

Potser tenim un bloqueig emocional, i perdem la capacitat d’experimentar emocions apropiades a una situació. Això ens provoca canvis d’humor bruscos, sentir-se exageradament excitats o caure en un desànim extrem.

En ocasions ens aïllem d’altres persones. És com si perdéssim la capacitat de relacionar-nos o tenim por a fer-ho.

UNA PERSONA AMB UNA PSICOSI...??

És per les drogues?

Algunes psicosis agudes (intenses) estan induïdes pel consum de drogues. Els símptomes solen aparèixer ràpidament i poden durar des d’hores fins a dies. En aquest estat és comú patir al·lucinacions visuals, desorientació i problemes de memòria.
En persones que presenten vulnerabilitat per patir una malaltia psicòtica, el consum pot desencadenar-la. Entre les drogues que la poden provocar es troben el cànnabis, la cocaïna, l’MDMA (èxtasi) o les amfetamines.

La psicosi es pot fer persistent?

Tot i que n’hi ha episodis puntuals, els trastorns psicòtics es poden fer persistents i presentar-se en forma d’esquizofrènia o de trastorn bipolar.

COM ES PRESENTA
Els trastorns psicòtics s’acostumen a presentar en estadis:

1r estadi

Els primers símptomes apareixen de forma subtil i ambigua.
Poden haver alteracions en: la rutina diària, el descans (no es pot dormir o es dorm de forma radical, arbitrària i incoherent), en les relacions socials, en la capacitat de concentració que disminueix, i altres sensacions estranyes i difícils d’explicar.

2n estadi

Apareix l’episodi agut (intens) del trastorn. S’observen símptomes clars d’alteració en la percepció de la realitat, en forma de: al·lucinacions, deliris, desorientació o alteracions dels afectes.

3r estadi

Tot i què el grau de recuperació varia segons la persona, amb un tractament adequat la persona es pot recuperar d’un primer episodi.

QUÈ PUC FER
Quan el trastorn psicòtic apareix en l’adolescència, pot semblar que els seus símptomes no són per la malaltia sinó per l’etapa en la que s’està (com si ho provoqués aquella edat). Per això, en alguns casos, no s’actua davant dels primers senyals i passin desapercebuts durant un any o més, abans de fer un tractament.

Les persones que tenen un trastorn psicòtic no sempre són capaces d’entendre què està passant o, tot i saber-ho, prefereixen no parlar del tema. Moltes tenen por a que se’ls pengi l’etiqueta de “boja” o “boig” i la majoria no busquen ajuda.

Per això és necessari que la família, amics o amigues, o professionals, puguin detectar els símptomes de la malaltia i mirar de buscar la millor ajuda i tractament.

Informació extreta del web http://espaijove.net amb la seva autorització.

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Plaça de la Vila, 1 – 08921 Santa Coloma de Gramenet – Barcelona
Tel.: 93 462 40 00
NIF: P0824500C