L’autolesió

QUÈ ÉS
L’autolesió no és un trastorn sinó una conducta. Tot i això, pot tractar-se d’un símptoma associat a estats depressius, drogodependències o altres addiccions, i a alguns trastorns de la personalitat.

Acostuma a començar a l’adolescència i és indicatiu d’un grau important de malestar emocional.

Les persones que s’autolesionen expressen les seves dificultats per tolerar i afrontar l’angoixa davant de les dificultats, i fer-se mal és una manera de comunicar-ho sense paraules.

COM EM PUC SENTIR
L’autolesió pot fer-se per moltes raons:

 • Escapar d’una angoixa insuportable.
 • Intentar canviar l’actitud d’una altra persona.
 • Escapar d’una situació difícil.
 • Buscar alleugerir la tensió.
 • Cridar l’atenció i rebre ajuda.

L’autolesió és un llenguatge que utilitza el cos enlloc de paraules o sentiments. És un intent disfuncional per gestionar sentiments caòtics com la ira, l’odi o el patiment emocional intens, i una manera de dir a les altres persones que ens sentim decepcionats o abandonats.

La majoria de vegades el que hi ha al darrer no és un intent de manipular sinó la cerca d’afecte.

COM ES PRESENTA
Una autolesió es fer-se mal deliberadament, però sense la intenció de causar-se la mort.

En l’estat emocional que es practica l’autolesió, apareixen sentiments diversos i molt intensos que no es poden aguantar, i la persona no troba altres formes d’expressió del malestar, que no comportin aquest risc.

Les més comuns són:

 • Sobredosi de substàncies (fàrmacs, alcohol o altres drogues).
 • Lesions menors o lesions perilloses que arribar a posar en risc la vida.
 • Talls en la part superior dels braços o als canells.
 • Cremades amb cigarretes o encenedors.
 • Donar-se cops.
 • Mossegar-se o interferir en la cicatrització de les ferides.
 • Imprudència deliberada com a maner de posar-se en risc intencionadament.
QUÈ PUC FER
Les persones que ens autolesionem acostumem a tenir dificultats en les relacions interpersonals, i ens pot resultar difícil demanar o acceptar ajuda.

És important tenir clar que hi ha tractaments efectius per als problemes emocionals associats, i que seguir-los ens ajudarà a millorar i recuperar el benestar.

Informació extreta del web http://espaijove.net amb la seva autorització.

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Plaça de la Vila, 1 – 08921 Santa Coloma de Gramenet – Barcelona
Tel.: 93 462 40 00
NIF: P0824500C