Depressió

QUÈ ÉS

Una depressió no és estar “depre”. Col·loquialment diem estar “depre”, quan en realitat ens referim a estar desanimat o trist. Tothom podem sentir tristesa o desànim en moments de la nostra vida. Són sentiments comuns en les persones de qualsevol edat o condició, i s’experimenten generalment davant situacions de pèrdua i dol. El més habitual és recuperar el nostre estat d’ànim habitual sense necessitat de fer cap tractament.

Una altra cosa és la depressió (o depressió clínica). Es tracta d’un trastorn mental que pot ser greu, requereix atenció professional i té uns símptomes concrets.

COM EM PUC SENTIR

Una persona està deprimida quan té almenys dos símptomes següents, i l’estat dura dues setmanes o més:

  • Una tristesa inusual o un humor irritable que no desapareix.
  • La pèrdua d’interès o de la capacitat de gaudir amb activitats que abans agradaven i omplien.

A més d’aquests dos símptomes també s’han d’observar quatre o més dels següents:

  • Manca d’energia i cansament.
  • Sentir que un o una no val res o és poc important o sentir-se culpable sense cap causa que ho justifiqui.
  • Pensar sovint sobre la mort o desitjar-la.
  • Tenir dificultats per concentrar-se o per prendre decisions.
  • Moure’s més lentament i, a vegades, vivència de molta agitació amb dificultats per calmar-se.
  • No poder dormir o, a vegades, dormir massa.
  • Perdre l’interès en el menjar o, a vegades, menjar massa.
COM ES PRESENTA

Entre els diferents trastorns depressius, els més importants són dos:

Distímia o depressió menor

Es caracteritza per un sentiment de tristesa o ànim depressiu present la major part dels dies i que persisteix un any o més, i que té alguns dels símptomes explicats a COM EM PUC SENTIR.
La persona pot mantenir el seu funcionament quotidià però amb un rendiment inferior al que tocaria. Si aquest estat d’abatiment no és resolt, pot evolucionar cap a una depressió major.

Depressió major

Hi ha un deteriorament greu o una pèrdua important de l’estat anímic habitual almenys durant dues setmanes. Afecta de manera molt rellevant al funcionament quotidià: estudis, feina, relacions amb altres persones, interessos personals…
La persona pot estar d’un mal humor intens i persistent, amb passivitat o aïllament, i manifestacions de desesperació o plors inconsolables. També pot provocar reaccions d’enuig i tensions en la família, aïllament d’amigues i amics, reduir les activitats diàries o tenir la tendència a actuar de manera perillosa (consumint molt alcohol o altres drogues o d’altres maneres).

QUÈ PUC FER

És important fer una intervenció precoç quan hi ha el primer episodi depressiu per assegurar el tractament adequat i així prevenir episodis recurrents o recaigudes, que sovint es donen en la depressió no tractada.

Informació extreta del web http://espaijove.net amb la seva autorització.