L’esquizofrènia

QUÈ ÉS
Esquizofrènia significa “ment fracturada”. El funcionament mental es distorsiona i els pensaments i les percepcions es tornen desordenats, confusos i caòtics.

L’esquizofrènia és un tipus de psicosi i es fa molt difícil connectar amb la realitat externa. Afecta el funcionament normal del cervell, interferint en la capacitat per pensar, sentir o actuar.
Quan es rep un tractament, els símptomes milloren.

COM EM PUC SENTIR
Els símptomes principals són:

 

  • Deliris: són falses creences com ara sentir-se perseguit, culpable o responsable, o creure que tothom riu de nosaltres. La persona està convençuda de que la seva creença és real i no canvia amb arguments.
  • Al·lucinacions: són falses percepcions. La més comuna és auditiva (escoltar veus), però n’hi poden haver visuals, tàctils, olfactives o gustatives.
  • Dificultat per pensar: problemes de concentració, de memòria o per planificar. S’altera la capacitat de raonar, comunicar-se, expressar-se o fer tasques quotidianes. És difícil mantenir una conversa perquè la persona s’expressa de forma confusa o sense coherència.
  • Desmotivació: pot presentar un grau elevat d’apatia o de manca de cura personal (higiene, alimentació, etc…).
  • Bloqueig emocional: la persona té dificultat per experimentar emocions.
  • Aïllament : perd habilitats socials o pot tenir por a relacionar-se.
  • Alteracions de la son: el descans s’altera i pot anar a un extrem o a l’altre (dormir massa o insomni).
UNA PERSONA AMB ESQUIZOFRÈNIA...??

És perillosa?

No; aquesta malaltia no comporta més conflictivitat o violència.Pot haver una minoria que es torna agressiva quan estan experimentant un episodi agut sense rebre’n tractament. La por relacionada amb els deliris o al·lucinacions que provoca poden desencadenar aquesta reacció violenta. El tractament mèdic ajuda a contenir els símptomes que estan en la base del descontrol emocional.

És deficient?

Aquesta malaltia no és una incapacitat intel·lectual. Però si no es tracta, pot afectar al rendiment cognitiu i produir un empobriment intel·lectual.

COM ES PRESENTA
Afecta més als homes entre els 16 i els 25 anys. L’inici pot ser ràpid (apareix en unes setmanes) o lent (es desenvolupa de mesos o anys).

De les persones diagnosticades amb esquizofrènia:

  • 1/3 té un únic episodi.
  • 1/3 en té de diferents.
  • 1/3 té la malaltia crònica.
QUÈ PUC FER
Com els deliris i les al·lucinacions es perceben com reals, en la fase aguda és més difícil demanar ajuda ja que la persona no ho viu com a símptoma d’un trastorn mental,.

Per això és necessari que la família, amics o amigues, o professionals detectin el problema busquin atenció especialitzada.

El retard en la intervenció terapèutica pot tenir aquestes conseqüències: una recuperació més lenta, un funcionament en el dia a dia amb més dificultats, més risc de depressió o suïcidi, tensions en les relacions amb amics i familiars i pèrdua progressiva de relacions, alteració o interrupció d’estudis o treball, més consum d’alcohol o altres drogues i pèrdua d’autoestima.

Informació extreta del web http://espaijove.net amb la seva autorització.

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Plaça de la Vila, 1 – 08921 Santa Coloma de Gramenet – Barcelona
Tel.: 93 462 40 00
NIF: P0824500C