Tractament per un problema mental

Si fa uns segles es pensava que hi havia persones que mentalment estaven bé (“cuerdas”) i altres que no ho estaven (boges), ara tenim molta més informació i sabem que la realitat és ben diferent:

  • Tothom tenim una part sana i una malalta, i hi ha mil estats intermitjos entre una i l’altra.
  • Una de cada quatre persones tindrem un trastorn mental al llarg de la vida, així que convivim amb desequilibris mentals (nostres o d’altres persones) de manera tan habitual com ho fem amb els problemes físics.

Per això l’atenció als problemes de salut mental inclou tot un recull de recursos normalitzats, comunitaris i especialitzats.

Quan tenim un problema mental potser amb el nostre treball personal i amb el suport de les persones que tenim a prop ja el podem fer front. En altres casos necessitarem l’ajut de professionals especialitzats, un tractament farmacològic amb psicofàrmacs o fins i tot anar a un recurs especialitzat obert o residencial.

Quan necessitem ajuda professional, pot ser de dos tipus:

  • Un tractament terapèutic (psicològic o psiquiàtric).
  • Una intervenció urgent en cas d’una crisi.

Iniciar un tractament per un problema mental

Per començar el tractament hem d’anar al CAP. Allà li explicarem al metge o metgessa de família. El professional farà una valoració o un diagnòstic i ens plantejarà una d’aquestes sortides:

  1. Proposar-nos què fer per millorar la nostra situació (activitats socials, millora d’hàbits, tècniques de control i relaxació, etc.).
  2. Pautar-nos un tractament amb psicofàrmacs.
  3. Derivar-nos a una persona especialista en salut mental del servei.
  4. Derivar-nos a un centre especialitzat en tractament de trastorns mentals.

Atendre una urgència psiquiàtrica

Si necessitem una atenció d’urgències tenim dues possibilitat:

  • Anar al servei d’urgències de Santa Coloma que és al Centre assistencial Emili i Mira (edifici central del Recinte Torribera).
  • Trucar al telèfon d’emergències 112.

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Plaça de la Vila, 1 – 08921 Santa Coloma de Gramenet – Barcelona
Tel.: 93 462 40 00
NIF: P0824500C