Tractament per alcohol o altres drogues

Si pensem que tenim un problema amb l’alcohol o altres drogues, la primera cosa que haurem de decidir és què és el que volem:

 • Canviar la manera de consumir-ne perquè no ens faci mal o no ens en faci menys.
 • Deixar totalment les drogues.

La primera opció pot concretar-se de diferents maneres:

 • Reduir la quantitat de la substància o la freqüència en que la consumim.
 • Substituir una droga per una altra el consum de la qual provoqui menys problemes.
 • Prendre-la d’una manera més higiènica i segura.

A vegades consumir d’una altra manera és el que realment volem, però en altres ocasions no és l’elecció que voldríem (que seria abandonar totalment el seu ús) sinó la més realista. Això passa quan no ens veiem capaços de fer-ho o voldríem però no tenim les condicions necessàries per poder-ho fer.

Si volem deixar el consum totalment i ho hem intentat pel nostre compte o amb l’ajuda de les persones que tenim a prop i no ens anat bé, necessitarem ajuda professional. Tenim diferents vies en funció de la dependència:

Tabaquisme: el metge o metgessa del CAP ens pot pautar un tractament.
Alcoholisme: podem fer el tractament al CAP o al CAS.
Altres drogodependències: tractament al CAS.

Un CAS és un centre especialitzat en el tractament de les drogodependències.
Al CAS podem anar directament
, sense que ens hagin de derivar des de cap servei.

Allà faran la desintoxicació quan sigui necessària (per la dependència física que provoquen drogues com ara l’alcohol o l’heroïna), la deshabituació (aprendre a funcionar sense les drogues) i la normalització social (incorporar-se a la societat de manera sana). En el CAS també gestionen altres programes com ara:

 • Tractament amb substàncies que anul·len l’efecte de les drogues o provoquen malestar per facilitar l’abstinència.
 • Seguiment i control orgànic.
 • Atenció psiquiàtrica.
 • Detecció de drogues al cos (control del consum).
 • Tractament amb metadona per substituir el consum d’heroïna per aquesta substància controlada, que es podrà prendre al CAS, al Bus Intermunicipal de la Metadona o a una farmàcia.
 • Suport a famílies.

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Plaça de la Vila, 1 – 08921 Santa Coloma de Gramenet – Barcelona
Tel.: 93 462 40 00
NIF: P0824500C