Servei multidisciplinari amb activitats terapèutiques per a persones amb trastorns mentals greus amb prou estabilitat com per viure a la comunitat que també fa de pont amb equipaments ocupacionals i prelaborals normalitzats.


UBICACIÓ

President Companys, 8 (08921 Santa Coloma de Gramenet)


CONTACTE

Tel. 93 466 57 00
centreemilimira-INAD@parcdesalutmar.cat


A QUI S’ADREÇA

Persones majors d’edat que pateixen un trastorn mental greu i necessiten programes i activitats rehabilitadores i de reinserció en la comunitat en règim ambulatori.


PROGRAMES

  • Seguiment coordinat per professionals de diferents disciplines (psicologia, treball social, teràpia ocupacional i infermeria).
  • Activitats rehabilitadors i de reinserció a diferents nivells en funció de l’estat de la persona i del seu grau de funcionalitat.
  • Accions en espais normalitzats de la comunitat.

VIA D’ACCÉS

Sol·licitud des d’un altre recurs de la xarxa de pública de salut mental.


GESTIONA

Centre assistencial Dr. Emili Mira – Institut de Neuropsiquiatria i Addiccions (INAD) del Parc de Salut Mar.