Servei terapèutic de tractament amb internament per a persones amb un problema de salut mental greu i inestable amb riscos importants per a qui té el trastorn o el seu entorn.


UBICACIÓ

Centre Dr. Emili Mira, Parc de Salut Mar
Recinte Torribera (Edifici Central)
Prat de la Riba, 171 (08921 Santa Coloma de Gramenet)


CONTACTE

Tel. 93 462 89 00
centreemilimira-INAD@parcdesalutmar.cat


A QUI S’ADREÇA

Persones majors d’edat que presenten un trastorn mental sever amb inestabilitat clínica que resulta d’alt risc per a la pròpia persona i les que l’envolten, amb necessitat d’una rehabilitació orientada a la consciència de malaltia, millora dels dèficits funcionals i promoció de la capacitat d’autocura que possibiliti l’assoliment
de certs nivells d’autonomia.


PROGRAMES

  • Valoració i tractament de la patologia psiquiàtrica i somàtica.
  • Seguiment psicològic, sanitari i social.
  • Teràpia ocupacional.
  • Activitats rehabilitadors i de reinserció hospitalàries i comunitàries.
  • Tallers d’activitats quotidianes, de mobilitat funcional, esportives, artístiques i lúdiques.
  • Voluntariat.

VIA D’ACCÉS

Sol·licitud des d’un altre recurs de la xarxa de salut mental.


GESTIONA

Centre assistencial Dr. Emili Mira – Institut de Neuropsiquiatria i Addiccions (INAD) del Parc de Salut Mar.