Unicef Espanya ha fet una publicació força interessant sobre l’impacte de la covid i el confinament en la salut mental de la infància. A més fan propostes d’intervenció per a l’administració pública i la xarxa especialitzada no només aquí sinó també a països del Sud global.

A més de donar xifres i explicar la problemàtica inclou experiència o opinions en primera persona.