Conjunt d’intervencions i activitats adreçades a persones drogodependents que cerquen la seva normalització social, l’ocupació constructiva del temps, la incorporació laboral, i la prevenció de problemes amb la resta de la comunitat.


UBICACIÓ

Servei de Salut pública i Atenció al consumidor
Plaça de la vila, 1 (08921 Santa Coloma de Gramenet)


CONTACTE

Carme Romera
Tel. 93 392 74 11
pladrogues@gramenet.cat


A QUI S’ADREÇA

Persones drogodependents.

PROGRAMES

  • Itineraris individual de normalització social i derivació a recursos sociosanitaris.
  • Ocupació prelaboral adreçada a persones en actiu.
  • Presència educativa a zones calentes.
  • Intercanvi de xeringues i formació per a la reducció de danys.
  • Mediació comunitària.

VIA D’ACCÉS

Directament o mitjançant la derivació des de qualsevol recurs sociosanitari.


MÉS INFORMACIÓ

Pla Municipal sobre Drogues.


GESTIONA

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.