Obertament ha escollit la nostra ciutat per posar en marxa el programa antiestigma i antirumors en salut mental. La iniciativa en la fase actual contempla dos tipus d’accions que es faran aquest mes de febrer:

  • Formació de professionals i agents socials en estigma i discriminació.
  • Formació d’activistes en salut mental amb l’experiència en primera persona d’un trastorn mental.

Els continguts que es tractaran són:

  1. Salut mental i estigma.
  2. Definició de discriminació i estigma.
  3. Discriminacions i prejudicis.
  4. L’autoestigma.
  5. Ocultament de les problemàtiques de salut mental.
  6. Efectes de la discriminació i de l’estigma.
  7. Activisme i lluita contra l’estigma.
  8. Els principis de la comunicació.

Ambdues iniciatives són gratuïtes i és el primer pas d’un projecte que contempla la formació, l’assessorament, accions, l’ús de materials i recursos complementaris i l’avaluació.

Per més informació escriviu a taulasma@gramenet.cat

Icona disenyada per Gregor Cresnar des de www.flaticon.com amb llicència CC 3.0 BY