Dispositiu per a persones amb problemes de salut mental greus amb poca vinculació al tractament i a la xarxa assistencial, per adherir-les al tractament i afavorir un seguiment coordinat i vinculat a la comunitat.


UBICACIÓ

Centre Dr. Emili Mira, Parc de Salut Mar
Recinte Torribera (Edifici Central)
Prat de la Riba, 171 (08921 Santa Coloma de Gramenet)


CONTACTE

Tel. 93 462 89 00
centreemilimira-INAD@parcdesalutmar.cat


A QUI S’ADREÇA

Persones majors de 18 anys amb un trastorn mental sever que estan desvinculats o utilitzen de manera inadequada la xarxa de salut mental.


PROGRAMES

  • Definició d’una estratègia individualitzada de treball definit conjuntament amb la xarxa de salut mental i altres serveis implicats en la persona.
  • Diagnòstic i avaluació de les necessitats de qui pateix un trastorn mental sever.
  • Millora del vincle amb la xarxa de salut mental i foment de l’adherència al tractament.
  • Millora de les activitats bàsiques i instrumentals de la vida quotidiana de les persones que afectades.
  • Reducció de la dependència dels serveis hospitalaris i del nombre d’ingressos.
  • Coordinació entre professionals i serveis assistencials.

VIA D’ACCÉS

Derivació per part de qualsevol professional de la xarxa de salut mental.


GESTIONA

Centre assistencial Dr. Emili Mira – Institut de Neuropsiquiatria i Addiccions (INAD) del Parc de Salut Mar.