Com a resultat de la primera fase del Pla local de Salut -la diagnosi o Perfil local de salut- ja disposem d’una primera versió revisable de la diagnosi. Està feta en base a:

  • Tres grups focals: professionals sociosanitaris, membres de la Taula Salut mental i addiccions, i entitats de la ciutat.
  • 400 enquestes al carrer representatives per districtes i franges d’edat.
  • Recull d’indicadors de salut i de condicionants socials i ambientals.
  • Formulari a professionals i agents comunitaris.
  • 10 entrevistes a professionals clau.
Es pot accedir a ell en dos formats:

Tot plegat ha de servir per conèixer quina realitat tenim a la ciutat, de cara a pensar en accions i programes.

Imagen destacada de jplenio en Pixabay