En el camp de la inserció laboral, en estreta coordinació amb el KMK, s’inicia un programa d’acompanyament laboral per a joves que poden ser de Santa Coloma de Gramenet: el Let’s Work, amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona.

Fins al juliol de 2020 s’ofereix un servei d’orientació sociolaboral per a joves de 16 a 30 anys amb patologia dual. L’objectiu és facilitar un espai, especialment a la zona de l’Eix Besòs, on puguin construir un projecte de futur, emmarcat en la intervenció que ja s’està portant a terme al KMK.

Amb aquesta finalitat, potencia l’espai social i comunitari com a generador d’oportunitats de millora laboral, d’ocupació i de vincle social. Dissenya accions en col·laboració amb joves de participació i cooperació amb altres agents del territori, i estableix canals de coordinació amb altres dispositius i treballa des dels espais en xarxa.

Atén la particularitat de la persona i al protagonisme de les joves, així com a la seva situació personal, familiar i socioeconòmica, i al seu perfil de competències, mitjançant una combinació metodològica d’acompanyament individual i grupal.

L’equip de professionals de l’equip de Let’s Work pot resoldre qualsevol dubte que pugui sorgir, així com rebre  derivacions.

Professionals referents:
Vanessa Sendrós i Sandra Tatay (Acompanyants laborals)
Fundació Salut i Comunitat
Carrer Biosca, 25 (barri de Bon Pastor de Barcelona)

Imatge destacada de Dimitris Vetsikas en Pixabay