Grup de persones amb problemes d’addicció a les drogues llevat de l’alcohol, amb trobades setmanals de suport mutu per a la seva deshabituació.


UBICACIÓ

Divendres de 19.30 a 21 h a la Parròquia de Sant Joaquim
Cultura, 28 (08922 Santa Coloma de Gramenet)


CONTACTE

Directament presentant-se el dia de la reunió.
Tel. 902 11 41 47


A QUI S’ADREÇA

Persones usuàries de drogues que no són alcohol que volen abandonar el seu consum.


PROGRAMES

  • Acollida de persones afectades.
  • Programa de les 12 passes per abandonar l’hàbit.
  • Suport mutu dins i fora de les reunions.
  • Difusió de publicacions sobre drogodependències.

VIA D’ACCÉS

Directe.


MÉS INFORMACIÓ

https://www.narcoticosanonimos.es