El Centre d’Atenció i Seguiment de Drogodependències (CAS) Santa Coloma ha tancat el primer any de funcionament completant el seu procés d’integració dins els serveis sanitaris de la ciutat. El nou equipament ha omplert un buit a l’àrea, que no disposava d’un recurs d’aquest tipus per tractar l’assistència a les addiccions.

En funcionament des de desembre de l’any 2016, el CAS Santa Coloma ha realitzat 364 primeres visites, gairebé el doble de les 200 previstes inicialment. A això cal sumar les més de 2.000 visites successives en psiquiatria, psicologia, medicina interna i treball social, les 369 visites de teràpia grupal i les gairebé 3.400 accions d’infermeria.

En aquests moments, l’equipament fa el seguiment de prop de 200 pacients diferents (23% dones i 87% homes). El 63% presenten una bona evolució en relació al consum.

El diagnòstic principal de trastorn és per l’ús d’aquestes substàncies:

  • Opiacis (heroïna i altres) 38%.
  • Alcohol 29%.
  • Cocaïna 22%.
  • Cànnabis 7%.

El CAS Santa Coloma, servei ofert per l’Institut de Neuropsiquiatria i Addiccions (INAD-PSMAR), està situat al Centre Assistencial Dr. Emili Mira i dona servei a les Àrees Bàsiques de Salut (ABS) de Santa Coloma de Gramenet, amb una població de gairebé 120.000 habitants.

El seu objectiu és donar cobertura assistencial per a les addiccions i per patologia dual d’alta complexitat a una població amb una elevada prevalença i incidència. A través d’ell, l’INAD pot oferir als pacients un tractament integrat i altament professionalitzat, així com posar al seu abast, en cas necessari, la Unitat de Patologia Dual. La seva tasca es coordina amb les diferents ABS de la ciutat per orientar la cartera de serveis a les necessitats de la població, potenciar un sistema de gestió integrada que garanteixi la continuïtat assistencial i la integració de les xarxes de salut mental d’adults i d’addiccions.