A 2018 l’associació Ammame crea el 1r Certamen de relats Carmen Ávalos sobre la salut mental. Les persones que van integrar el jurat van quedar altament sorpreses per la profunditat d’algunes de les històries explicades i impactades amb alguns dels [relats] que eren ben colpidors.
Tant l’entitat com el Servei de Salut pública de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet han valorat la conveniència d’aprofitar aquest material pel treball que diferents organitzacions fan per lluitar contra l’estigma en l’àmbit de la salut mental.
El resultat és Relats [per la salut mental]; una proposta didàctica construïda a partir dels [relats] presentats per a l’ensenyament secundari.
Aquest material està pensat per facilitar la feina a les professores i professors que volen treballar el tema a l’aula amb la finalitat de lluitar contra un estigma que ni ajuda a qui el pateix ni a qui el propaga, ni a la societat en el seu conjunt. I que, d’altra banda, vol ajudar que les persones amb trastorns mentals –de dins les aules i de fora– puguin viure amb normalitat, i rebin el suport humà que necessiten.

Ús del material

D’un total de 6 activitats, n’hi ha 3 sobre els trastorns mentals i la necessitat de demanar ajuda en molts casos, i 3 per treballar l’estigma i la discriminació i fomentar una actitud normalitzadora i positiva davant aquesta realitat.
Totes les activitats contenen textos de [relats].

Relats [per la salut mental] es pot emprar en:

  • Tutories –espai idoni per intervenir en temes no acadèmics i per tractar dinàmiques i conflictes que es donen en les relacions entre persones.
  • Llengües –anàlisi de textos, expressió oral i escrita.
  • Ciències socials i Cultura i valors ètics –els trastorns mentals i els processos d’estigma o acollida de la diversitat formen part de les dinàmiques socials.
  • Ciències naturals –els problemes mentals tenen sovint relació amb alteracions del cervell i gairebé sempre conseqüències corporals.