Servei d’acolliment temporal o permanent per a persones menors de 65 anys amb problemes greus de salut mental que han de viure amb una supervisió professional.

UBICACIÓ

Centre Dr. Emili Mira, Parc de Salut Mar
Recinte Torribera (Edifici Núria)
Prat de la Riba, 171 (08921 Santa Coloma de Gramenet)

CONTACTE

Tel. 93 462 89 00
centreemilimira-INAD@parcdesalutmar.cat

A QUI S’ADREÇA

Persones amb problemàtica social derivada d’una malaltia mental o afectada per un trastorn mental sever menors de 65 anys i residents a Catalunya, que puguin realitzar les activitats quotidianes amb supervisió externa i que requereixin un acolliment amb caràcter temporal o permanent.

PROGRAMES

  • Allotjament.
  • Serveis bàsics d’acolliment, convivència i relacions interpersonals i socials, i manutenció.
  • Suport personal.
  • Atenció a la salut i seguretat i neteja de la llar.
  • Foment dels hàbits d’autonomia personal i lleure.
  • Assessorament i supervisió.
  • Activitats de la vida diària, de mobilitat funcional, esportives i tallers (relaxació, automedicació, jardineria i altres).

VIA D’ACCÉS

Mitjançant una sol·licitud de la persona que necessita la llar residència al Departament de Benestar i Família.

GESTIONA

Centre assistencial Dr. Emili Mira – Institut de Neuropsiquiatria i Addiccions (INAD) del Parc de Salut Mar.