El Col·legi d’Educadores i educadors socials de Catalunya, Col·legi de Treball social de Catalunya, Col·legi de Psicologia de Catalunya i Fundació Congrés Català de Salut Mental han organitzat aquesta Jornada de treball.

Les realitats que ens plantegen els adolescents i joves migrants no acompanyats no són un fenomen nou però sí creixent i que està desbordant el sistema de protecció i atenció a la infància i adolescència. L’any 2016 van arribar 684 nouvinguts provinents principalment del Magreb i 1.489, el 2017. Aquest any 2018 l’hem tancat amb 3.524 casos, tot segons dades de la DGAIA; la xifra que en aquest proper any 2019 es podria arribar a doblar.

No s’està davant una situació “d’emergència”, sinó davant d’un fenomen amb llarg recorregut i que es mantindrà en el temps. Amb la jornada es vol fer visible els problemes latents i manifestos de salut mental en aquest col·lectiu i elaborar, i en la mesura del possible, propostes per una millor atenció, integral i integrada.