La Federació Catalana de Drogodependències, entre les seves iniciatives de lluita contra l’estigma, ha creat l’Observatori Alerta Estigma.

Es tracta d’un formulari anònim i confidencial de denúncia pública d’actituds adreçat tant a la ciutadania com a professionals per alertar quan succeeixen expressions o conductes discriminatòries, ofensives o pròpies d’un prejudici vers les persones consumidores de drogues, per tal de poder garantir els seus drets.

Cal tenir present que es tracta d’una denúncia pública i no d’una jurídica, que cerca tenir coneixement i dades de cara la cerca de vies de sensibilització i formació per reduir l’estigma i millorar en l’atenció i convivència amb les persones usuàries de drogues amb o sense trastorns associats. 

El formulari és en aquesta pàgina web. A més de donar informació sobre la vulneració de drets que ha patit alguna persona, recull també altres possibles estigmes i accions de denúncia cursades.