Servei sanitari, social i terapèutic diürn per a adolescents amb problemes de salut mental i les seves famílies.


UBICACIÓ

Passatge de Sant Miquel, s/n (08924 Santa Coloma de Gramenet)


CONTACTE

María Jesús Larrauri (mjlarrauri@fvb.cat)
Tel. 93 392 06 44
hda@fvb.cat


A QUI S’ADREÇA

Adolescents entre els 12 i els 18 anys amb problemes de salut mental.


PROGRAMES

  • Assistència multidisciplinar dels trastorns de salut mental.
  • Tallers i activitats psicoterapèutiques i educatives.
  • Treball amb l’entorn familiar.

VIA D’ACCÉS

Derivacions de la xarxa de salut mental pública: Centre de salut mental infantil i juvenil (CSMIJ), Unitat de crisi d’adolescents (UCA) o Unitat de referència de psiquiatria infantil i juvenil (URPIJ).


GESTIONA

Fundació Vidal i Barraquer.