El grup de treball del projecte “Drets, ciutadania i salut mental” de la Federació Veus ha creat la Guia de Drets en Salut Mental.

La guia pretén esser un instrument de consulta sobre la ciutadania i els drets en l’àmbit de la salut mental que, partint de la realitat del nostre territori, faciliti cures que promoguin l’exercici dels drets de les persones amb trastorns mentals. Per a la seva elaboració, han fet una investigació qualitativa amb 14 grups de discussió en els quals hi han participat persones amb problemes de salut mental, familiars i professionals de la salut mental.

El document s’estructura al voltant d’alguns dels articles de la Convenció de Nacions Unides sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat i inclou testimonis rellevants de persones afectades, professionals i familiars que reflecteixen l’estat dels diferents drets al nostre territori. A més, indica maneres d’exercir cada un dels drets en qüestió i un apartat de recursos amb associacions d’interès i documents d’utilitat.