L’Associació TDA-H Santa Coloma de Gramenet ofereix 8 places gratuïtes -subvencionades per l’Obra Social “La Caixa”- a tallers psicoeducatius dirigits a nenes i nens de 7 a 12 anys amb TDA-H.
En aquests tallers es treballaran habilitats socials, reconeixement i gestió d’emocions, control d’impulsos, empatia i altres.

Calendari

Sessions quinzenals (dimecres) dins el curs acadèmic 2019-20:

  • 9 i 23 d’octubre.
  • 6 i 20 de novembre.
  • 4 i 18 de desembre.
  • 8 i 22 de gener.
  • 5 i 19 de febrer.
  • 4 i 18 de març.
  • 1, 15 i 21 d’abril.
  • 13 i 27 de maig.
  • 10 de juny

Durada i horari

Els tallers seran impartits per professionals especialitzats en grups reduïts, de 18 h a 19.30 h (sessions de 90 min), al Centre cívic Fondo.

Grup de mares i pares simultani

Paral·lelament, en una altra sala del mateix centre, en el mateix horari i dies, es durà a terme el Grup de Pares/Mares de l’associació. És un grup obert i gratuït adreçat a tothom que estigui interessat, tinguin els seus fills en els tallers o no.

Serà un espai on els Pares / Mares podran compartir informació, preguntes, sentiments, emocions, etc.

Informació i inscripcions

Associació TDA-H Santa Coloma
tdahscgramenet@gmail.com
WhatsApp: 630 57 49 34
Facebook: TDA-H Santa Coloma de Gramenet

 

Photo by Omar Neira from FreeImages.com