Grameimpuls ha començat a col·laborar amb l’Enganxa’t a la feina. Es tracta d’un programa adreçat a persones amb problemes de drogues que també tenen dificultats pel que fa a la seva incorporació laboral.

Es tracta d’un programa del Servei de Salut pública i Atenció als consumidors de l’Ajuntament de Santa Coloma, en col·laboració amb l’associació Asaupam, i que té més de 12 anys de trajectòria dins del Programa Municipal sobre Drogues. Enganxa’t a la feina té com a objectiu oferir un conjunt d’accions adreçades a persones drogodependents per ajudar-les a aconseguir la seva inserció laboral i normalització social.

El personal tècnic de Grameimpuls organitzarà actuacions d’informació i orientació laboral per a la recerca de feina, tant individuals com grupals, en funció de les característiques i necessitats de les persones participants. Les eines i els canals de recerca de feina, la motivació cap a l’ocupació o com superar un procés de selecció són algunes de les temàtiques que es tractaran. A més, s’oferirà la possibilitat de realitzar pràctiques no laborals en empreses.

Notícia al web de Grameimpuls.

Icon made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY