Entorn laboral on es desenvolupa una activitat productiva remunerada de persones amb necessitats especials i es fomenta l’autonomia personal i professional i la seva inclusió a la comunitat.


UBICACIÓ

Almogàvers, 18 (08924 Santa Coloma de Gramenet)

CONTACTE

Toñi Montañés i Noelia Sánchez
Tel. 93 392 23 11
antonia.montanes@fundaciotallers.org /  noelia.sanchez@fundaciotallers.org

A QUI S’ADREÇA

Persones en edat laboral amb un certificat de discapacitat reconegut amb problemes de salut mental o discapacitat intel·lectual, física o sensorial.

PROGRAMES

  • Manteniment d’espais: jardineria, neteja d’interiors, neteja viària, punts verds i deixalleries
  • Serveis industrials
  • Ofisfera: gestió documental i externalització de processos administratius
  • Tintoreria

VIA D’ACCÉS

Directament presentant el currículum i el certificat de discapacitat, demanant participar en els processos de selecció de llocs de treball que es generin en el centre especial de treball.
Es pot accedir també mitjançant una derivació de serveis d’inserció laboral, centres formatius o altres entitats de l’àmbit del treball de persones amb trastorns mentals o discapacitat.

MÉS INFORMACIÓ

L’horari d’atenció és de 9 a 15 h
Visita el seu espai web: https://fundaciotallers.org/

GESTIONA

Fundació privada Tallers de Catalunya.