Quan li agafa una crisi

Si hem intentat prevenir que li agafi una crisi però malgrat tot no ha estat possible –no s’ha pogut controlar l’escalada de la situació–, hem d’intentar transmetre-li que la nostra intenció és ajudar-lo o ajudar-la.

Hem de mostrar-nos amb respecte, utilitzant un to de veu segur, calmat i neutral.

Podem oferir-li medicació de rescat si s’ha pautat anteriorment. Si no és el cas i hagués estat útil tenir-ne, a la propera visita ho podem comentar amb la o el especialista perquè ho valori.

Es poden provar tècniques de relaxació que la persona consideri d’utilitat, sempre en un entorn que doni seguretat i no hi hagi massa estímuls.

Hem de tenir una via d’escapament a prop.

Si la situació de crisi persisteix i pot  suposar un risc que a la persona malalta o qualsevol altra, cal avisar als serveis  d’emergència (061).

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Plaça de la Vila, 1 – 08921 Santa Coloma de Gramenet – Barcelona
Tel.: 93 462 40 00
NIF: P0824500C